Tam Öğrenme

Aşiyan Koleji olarak, her bir öğrencimizin en yüksek potansiyeline ulaşabilmesi için ‘Tam Öğrenme’ anlayışını benimsemekteyiz. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal, duygusal ve fiziksel açıdan da gelişimini desteklemeyi amaçlar.

Tam Öğrenme’nin Amaçları
  1. Bütüncül Gelişim: Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimini bir bütün olarak ele almak.
  2. Özgüven ve Özsaygı: Öğrencilerin kendilerine olan güvenini ve saygısını artırmak.
  3. Aktif Katılım: Öğrencilerin aktif olarak öğrenme sürecine katılmalarını sağlamak.
  4. Yaşam Boyu Öğrenme: Öğrencilere sürekli öğrenmenin ve gelişmenin önemini aşılamak.

Uygulama Metodları

Farklılaştırılmış Öğretim
  • Her bir öğrencinin farklı öğrenme stiline uygun öğretim metotları kullanılır.
  • Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik projelerde yer alır.
  • Öğrencilerin takım çalışmasına ve işbirliğine teşvik edilmesi.
  • Duygusal zeka becerilerinin geliştirilmesi için programlar ve etkinlikler düzenlenir.
  • Öğrenci başarısı, sadece sınav sonuçları ile değil, aynı zamanda proje çalışmaları, takım etkinlikleri ve sosyal beceriler üzerinden de değerlendirilir.
  • Veliler, Tam Öğrenme anlayışının bir parçasıdır. Velilere özel eğitim seminerleri ve atölye çalışmaları düzenlenmektedir.
Scroll to Top