Anne ve Baba

Aşiyan Koleji olarak, eğitim sürecinin sadece öğrencilere yönelik olmadığına inanmaktayız. Velilerimizin de bu süreçte aktif bir rol oynaması, çocuklarının başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmesi adına son derece kritiktir. Bu bilinçle “Anne ve Baba Okulu” programını hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Anne ve Baba Okulu Nedir?

Anne ve Baba Okulu, velilerimize çocuklarıyla daha etkili ve sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri, onların eğitim süreçlerine daha aktif katkıda bulunabilmeleri adına eğitimler, seminerler ve atölyeler sunmaktadır.

Programın Temel Amaçları
  1. Etkili İletişim: Velilerimizin çocuklarıyla kurduğu iletişimin daha anlamlı ve etkili olmasını sağlamak.

  2. Psikolojik Destek: Çocukların psikolojik gelişimlerine dair bilgiler sunarak, velilerin bu süreci daha bilinçli yönetmelerine yardımcı olmak.

  3. Eğitimde Doğru Yönlendirme: Öğrencilerin eğitim süreçlerine dair bilgilendirmeler yaparak, velilerin çocuklarına nasıl daha iyi destek olabileceklerini göstermek.

Eğitim İçerikleri
Çocuk ve Ergen Psikolojisi
  • Çocukların yaş gruplarına göre psikolojik gelişimlerini anlamak ve bu doğrultuda onlara nasıl yaklaşılması gerektiği üzerine eğitimler.
Öğrenme Stratejileri ve Motivasyon
  • Çocukların öğrenme süreçlerini desteklemek için neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirme seminerleri.
Teknoloji ve Medya Kullanımı
  • Dijital çağın getirdiği zorluklar ve fırsatlar hakkında velilerimizi bilgilendiriyoruz.
Scroll to Top