Çocuk Hakları

Aşiyan Koleji olarak, çocuk haklarına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak bu bildirgeyi oluşturuyoruz. Temel amacımız, her bir öğrencimizin bireysel haklarına saygılı bir eğitim ortamı sağlamaktır. Bu bildirge, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak oluşturulmuştur.
Her öğrenci, cinsiyet, etnik köken, dil, din veya sosyal durumlarına bakılmaksızın saygı görecektir. Ayrımcılık yapan veya bu tür olumsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında gerekli yasal ve idari işlemler yapılacaktır. Bu bildirge, okulumuzun taahhütlerini ve öğrencilerin haklarını belirlemektedir. Aynı zamanda ebeveyn ve velileri de, çocuk hakları konusunda daha bilinçli olmaya ve bu hakları desteklemeye davet etmektedir.
Temel Haklar
Eğitim Hakkı

Her öğrencinin kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim alabilmesi için gereken tüm kaynakları sağlama taahhüdündeyiz.

Sağlık Hakkı

Okulumuzda, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını destekleyici önlemler alınır ve bu konuda duyarlı bir yaklaşım sergileriz.

Güvenlik Hakkı

Okulumuzun sınırları içerisinde her öğrencinin güvende hissetmesini sağlamak için gereken tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

Katılım Hakkı

Öğrencilerin okul hayatına ve karar mekanizmalarına aktif katılımını desteklemekteyiz. Öğrenci konseyi ve benzeri platformlar aracılığıyla onların fikir ve önerilerini alıyoruz.

Scroll to Top