Çocuk Hakları Bildirgesi

Çocuk Hakları

Çocukların erişkinden farklı fiziksel, fizyolojik, davranış ve psikolojik özellikleri olduğu, sürekli büyüme ve gelişme gösterdiği bilincinin yerleşmesi, çocukların bakımının bir toplum sorunu olduğu ve bilimsel yaklaşımlarla herkesin bu sorumluluğu yüklenmesi gerektiği düşüncesi 20 Kasım 1959’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda “Çocuk Hakları Bildirgesi” ile kabul edilmiştir. On ilkeden oluşan bu bildirge aşağıdaki gibidir:

Eğitim Hakkı

Her öğrencinin kaliteli ve kapsayıcı bir eğitim alabilmesi için gereken tüm kaynakları sağlama taahhüdündeyiz.

Sağlık Hakkı

Okulumuzda, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını destekleyici önlemler alınır ve bu konuda duyarlı bir yaklaşım sergileriz.

Güvenlik Hakkı

Okulumuzun sınırları içerisinde her öğrencinin güvende hissetmesini sağlamak için gereken tüm güvenlik önlemleri alınmıştır.

       Çocuğum haklarım var, oyunumu oynarım.

1.İlke Tüm dünya çocukları bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayırımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.

2.İlke Çocuklar özel olarak korunmalı, yasa ve gerekli kurumların yardımı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı normal koşullar altında özgür ve onurunun zedelenmeyecek şekilde yetişmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla çıkarılacak yasalarda çocuğun en yüksek çıkarları gözetilmelidir.

3.İlke Her çocuğun doğduğu anda bir adı ve bir devletin vatandaşı olma hakkı vardır.

4.İlke Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve koruma sağlanmalıdır. Çocuklara yeterli beslenme, barınma, dinlenme, oyun, olanakları ile gerekli tıbbi bakım sağlanmalıdır.

5.İlke Fiziksel, zihinsel yada sosyal bakımdan özürlü çocuğa gerekli tedavi, eğitim ve bakım sağlanmalıdır.

6.İlke Çocuğun kişiliği geliştirmesi için anlayış ve sevgiye gereksinimi vardır. Anne ve babasının bakımı ve sorumluluğu altında her durumda bir sevgi ve güvenlik ortamında yetişmelidir. Küçük yaşlarda çocuğu annesinden ayırmamak için bütün olanaklar kullanılmalıdır. Ailesi ve yeterli maddi desteği olmayan çocuklara özel bakım sağlamak toplumun ve kurumların görevidir. Çocuk sayısı fazla olan ailelere devlet yardımı yapılmalıdır.

 

7.İlke Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu geliştirecek ve topluma yararlı bir büyüme olmasını sağlayacak eğitim hakkı verilmelidir.

8.İlke Çocuk her koşulda koruma ve kurtarma olanaklarından ilk yararlananlar arasında olmalıdır.

9.İlke Çocuklar her türlü istismar, ihmal ve sömürgeye karşı korunmalı ve hiçbir şekilde ticaret konusu olmamalıdır. Çocuk uygun bir asgari yaştan önce çalıştırılmayacak, sağlığını ve eğitimini tehlikeye sokacak fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini engelleyecek bir işe girmeye zorlanmayacak ve izin verilmeyecektir.

10.İlke Çocuk ırk, din, yada başka bir ayrımcılığı teşvik eden uygulamalardan korunacaktır. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlik ortamında enerji ve yeteneklerini diğer insanların hizmetine sunulması gerektiği bilinciyle yetiştirilmelidir.

Katılım Hakkı

Öğrencilerin okul hayatına ve karar mekanizmalarına aktif katılımını desteklemekteyiz. Öğrenci konseyi ve benzeri platformlar aracılığıyla onların fikir ve önerilerini alıyoruz.

Problem Çözme

Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik projelerde yer alır.

Kişisel Gelişi

Öğrencilerin takım çalışmasına ve işbirliğine teşvik edilmesi.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?