Karakter Okulu

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre karakter; bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye; bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi; üstün, manevi özellik ve felsefi anlamda da bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisi ile uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünüdür.

AŞİYAN Koleji’nde uyguladığımız projenin amacı öğrencinin insani yönünü ele almak, onun “iyi” değerlerin ve bu değerlere göre davranmanın ne olduğunu bilmesine yardımcı olarak sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektedir.

Karakter Eğitimi Projesinin Uygulanmasında Kullanılan Yöntem ve Teknikler;

Yapılan etkinliklerde öğrencilerin yazdığı yazılar, çizdiği resimler, konu ile ilgili özlü sözler Karakter Eğitimi Panosunda sergilenir.

Bireyin duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan birisi okuldur. Okullar, Karakter Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevler;

Öğrencilerin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.

Bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma eğitimidir.

Değerler, öğrencinin bilişsel, sosyal ve psikolojik yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.

Öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.

Okulun, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.

Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.

Karakter Eğitimi günlük hayattan ayrı değildir.

Hem ailede hem de toplumda devam eder.

Karakter Eğitiminin Hedefleri

İyi karakterli bireyler yetiştirmek.

Öğrencinin kendisini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.

Öğrencinin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak.

Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak.

Temel insani değerleri kazandırarak hayata geçirilmesini sağlamak.

Neden Karakter Eğitimine İhtiyaç Duyuyoruz?

Bilgi toplumunun gereksinimleri
doğrultusunda kendisiyle barışık, değerleri olan, ilkeli bireyler yetişmesine katkıda bulunmak.

Tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğrencilerimize benimsetmek.

Toplumdaki ahlaki ve sosyal yozlaşma sonucu kaybolan değerlere sahip çıkılmasını sağlamak.

Ortak değerler sisteminin oluşmasına katkıda bulunmak.

Karakter Eğitimi Konuları


English EN Turkish TR