Rehberlik

Rehberlik

Rehberlik Anlayışımız,özel Aşiyan Eğitim Kurumlarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi, tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözen, temel gelişim alanlarında izleyen ve değerlendiren bir birimdir. Okulumuzun sahip olduğu bu bakış açısıyla Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi okul çalışmalarının temel parçası ve eğitimsel süreçler bütününün önemli bir tamamlayıcısıdır.

Özel Aşiyan Eğitim Kurumları Psikolojik Danışma Servisi; kendine güvenen, yaratıcı, sorumluluk anlayışını içselleştirmiş ve dayanışma duygusuna sahip, sosyal ve duygusal olgunluğa erişmiş öğrencilerin/bireylerin yaşama kazandırılması amacına yönelik çalışmalar yürütür. Bu kapsamda rehberlik-danışma faaliyetleri geliştirici ve süreklilik arz eden bir özelliği sahip olduğunu söylememiz gerekir.

Hedefimiz Öğrencinin;
  Kendini, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanıması, ilgi ve yeteneklerinin farkında, gelişmeye ve öğrenmeye açık olması,  Geleceğini şekillendirirken, kişisel ve mesleki değerlerinin farkına varması, sınırlarının farkında olup yaşından beklenen sorumlulukları üstlenebilmesi, kendisi ve diğer insanlarla barışık olabilmesi, sorun çözme becerileriyle donatılması, duygu ve düşüncelerini, yerinde ve zamanında, etkin bir biçimde ifade edebilmesi, problem çözme gücünü geliştirmesi, doğru kararlar verebilmesi, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesi, ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesi, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir birey olmasıdır.

 • Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim Alanında Rehberlik
 • Duyguları tanıma ve yönetme becerisi 
 • Dinleme ve iletişim becerisi
 • Yaratıcı özgün ürünler oluşturabilme becerisi
 • Sorun çözme becerisi
 • Akran ilişkileri
 • Öz bakım vb. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.
 • Eğitsel Gelişim Alanında Rehberlik
  Okula ve çevreye uyum sağlama
 • İlkokula hazırlanma
 • Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirme
  Çalışmalarında zamanlama becerisini uygulama
 • Yaşına uygun olarak beklenen dikkat becerisini geliştirebilme
 • Yaşına uygun sorumluluk alma ve yerine getirme becerisi vb. konular üzerinde çalışma ve değerlendirmeler yapılır.

Kendini Tanıma

Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak.

Akademik Başarı

Öğrencilerin akademik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak.

Mesleki Rehberlik

Gelecek planlamaları için mesleki yön göstermek.

Mucize, enerjinizi korkularınıza değil rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar.

REHBERLİK ETKİNLİKLERİ
Sınıf Gözlem ÇalışmalarıOkula Uyum ve Oryantasyon

       Okulumuza yeni gelen öğrencilerimizle grup aidiyetlerini sağlamak adına küçük grup çalışması yapılır ve okul atmosferini, okul kurallarını, hak ve sorumluluklarını, okulun fiziksel yapısını ve işleyiş bölümlerini tanıma süreçleri izlenerek ihtiyaç halinde destek verilir. Düzenli olarak yapılan sınıf gözlemlerinde öğrencilerimizin, Dikkat, Yönergeyi Anlama, Zamanlama, Akran İlişkileri, Sınıf Kurallarına uyma gibi süreçlerini izleme şansı elde edilir. Düzenli aralıklarla veli ve öğretmen görüşmeleriyle de görüşler paylaşılır. Bireysel Gelişim Görüşmeleri Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda gelişimini izlemek amacı ile yaş düzeyine uygun oyun ve tekniklerle yürütülen bireysel çalışmalardır. Grup Çalışmaları Arkadaş ilişkileri, iletişim, bireysel farklılıklara saygı ve kabul gibi ihtiyaç duyulan konularda öğrenci grupları ile yapılan çalışmaları içerir. Okul Olgunluğu Çalışması Anasınıfı öğrencilerimizin ölçme araçları ile 1.sınıf için hazır bulunuşluk düzeylerinin tespiti ve destek çalışmalarının programlanması ile ilgili yürütülen çalışmalardır. II. Dönem bireysel olarak, her öğrencimize uygulan ölçekler aracılığı ile, öğrencilerimizin birinci sınıfa hazır olma kapsamında geliştirilmesi gereken alanları tespit edilir ve aile ile paylaşılır.

Duygusal Destek

Sosyal ve duygusal konulara dair destek ve yönlendirme sağlamak. Sosyal ve duygusal konulara dair destek ve yönlendirme sağlamak.

Problem Çözme

Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik projelerde yer alır.

Kişisel Gelişim

Öğrencilerin takım çalışmasına ve işbirliğine teşvik edilmesi.

Test, Ölçek ve Envanter Uygulamaları
      Öğrencilerimizin eğitim öğretim süreçleri boyunca tüm gelişim alanlarını takip etmek adına, özel test ve teknikler uygulanarak onları daha yakından tanıma adına yürütülen çalışmaları kapsar. İlkokula hazır bulunuşluluk çalışmaları bu kapsamda yürütülen çalışmalar arasındadır.
Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar
Psikolojik danışmanımız sınıf rehber öğretmenleriyle düzenli olarak sınıf değerlendirme toplantıları yaparak çalışmalarını sürdürür.
  Sınıf Değerlendirme Toplantıları
  Eğitsel Danışmanlık
  Veli görüşmeleri
  Sınıf gözlem ve değerlendirmeleri
  Öğretmen eğitimleri


VELİLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR
   Öğrencilerimizi hayata hazırlama süreci olarak da tanımlayabileceğimiz rehberlik çalışmalarında velilerimiz en önemli paydaşlarımızdır.
    Yapılan çalışmalarla; öğrencilerin gelişimlerinin aile boyutunda da desteklenmesi, bir bütün olarak tanınması, tanıtılması ve değerlendirilmesini amaçlanır. Ailelerin yönlendirmede ve öğrencinin eğitim yaşantısındaki karar sürecinde gerekli yerini alması ve bu konuda bilinçlenmesi için verilen hizmetleri içerir.
     Okulumuz Rehberlik Birimi velilere yönelik aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir.
  Veliyi tanımaya yönelik çalışmalar
  Okul sistemini tanıtmaya yönelik çalışmalar
  Bireysel gelişim değerlendirme görüşmeleri
Ana – Baba Okulu – Bilgilendirici ve eğitici seminerler (Rehberlik servisi veya davet edilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilir.)

Rehberlik Çalışmaları

PDR servisi; hedefler doğrultusunda öğrencilere, öğretmenlere, velilere bireysel ve grup danışmanlığı ve eğitim hizmetleri sağlar.
Öğrencilerle Yapılan Çalışmalar
Öğrenciye yönelik çalışmalar, tanıma çalışmalarıyla başlar ve;
  Koruyucu ve önleyici rehberlik
  Kişisel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında rehberlik
Eğitsel gelişim alanında rehberlik programlarıyla desteklenir.
   Tanımanın öncelikli amacı, öğrencinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. Tanıma bilgileri; çocuğumuzun ailesinden, kendisinden, öğretmenlerinden alınarak ve kullanılan test ve tekniklerden yararlanılarak elde edilir. Tanıma çalışmaları, velinin okula kayıt kararı ile başlar. Okulumuza her başvuran öğrenci için akademik, sosyal ve duygusal alanlarına yönelik okul olgunluğu çalışması yapılır. Bilgiler aile ile paylaşılır, katkıları alınır.
Öğrenci tanıma çalışmalarımız, düzenli arlıklarla bire bir veli ve öğretmen görüşmeleriyle desteklenir.

dipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 Eğitim sürecinde öğrencimizin arkadaşlık ilişkileri, farklı sosyal ortamlardaki (sınıf ortamı, geziler vb.) tutum ve davranışları gözlemlenir. Öğrencinin bireysel ve grup içerisindeki gelişiminin takibi yapılır.
Koruyucu ve Önleyici Rehberlik
    Koruyucu ve önleyici rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirerek duygusal dayanıklılığını arttırmaktır.
       İlkokul öğrencilerimizde uygulanan Sosyal Beceri Eğitimi, ortaokul gruplarımızda Akran Zorbalığı Eğitimi ile çocuklarımızda,
  Duygularını tanıma,
  Duyguları ifade etme,
  Sınırlarını bilme ve hayır diyebilme,
  Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme,
  Diğerleriyle empati kurabilme ve,
Problem Çözme
       Becerilerini geliştirerek koruyucu ve önleyici rehberlik anlayışının daha da güçlenmesi amaçlanmaktadır. Okul öncesi dönemden orta öğretime kadar devam eden bu proje kapsamında çocukların gelecekte karşılaşacakları zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkabilme kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?