Koçluk Sistemi

Koçluk Sistemi

Okulumuz Öğretmenleri, okulumuz bünyesinde her yıl verilen Uluslararası akredite öğrenci koçluğu eğitimi alarak birer öğrenci koçu olurlar.Bu sistem sayesinde öğrencilerimizin bireysel gelişimini destekler, öğrencinin kendi hayatına yön vermesine yardımcı olur ve hayat boyu gelişiminin temellerini atamasına vesile olmuş oluruz.

 Her öğretmenimiz 3 öğrenciye koçluk yaparak 15 günde bir   öğrenci ile görüşme yaparlar.

Öğrenci Koçluğu nedir?

Koçluğun, kişilerin performansını ve başarısını arttıran etkili bir sistem olduğu tüm dünyada kabul görmektedir. Kişisel gelişim ve iş dünyasının yani sıra, koçluk okullarda da başarıyla uygulanmaktadır. Eğitim Koçluğu Kanada, A.B.D., İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde gittikçe yaygınlaşmakta ve bu ülkelerin başarılı okullarınca rağbet görmektedir. Bugün ülkemizin başarılı bazı okullarında da uygulanmaya başlanmıştır.

Öğrenci Koçluğu sistemi öğretmenlere öğrencileriyle olan iletişimlerini geliştirmeleri ve güçlendirmeleri için güçlü bir yöntem sunar. Bu yöntem, akademik başarının yükselmesi ve öğrencilerle yaşanan sorunların çözümünde anahtardır. Eğitim koçluğunun uygulandığı okullarda akademik başarının yükseldiği ve disiplin problemlerinin büyük ölçüde azaldığı gözlenmektedir.

Akademik Koçluk

Dersler ve sınav hazırlığı konusunda öğrencilere rehberlik edilir.

Kariyer Koçluğu

Gelecekteki kariyer planları konusunda bilgi ve yönlendirme sağlanır.

Sosyal ve Duygusal Koçluk

Öğrencilerin sosyal ve duygusal zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak için stratejiler geliştirilir.

Öğrenci Koçluğu Eğitim Programının Amacı

Eğitime katılan Öğrenci Koçlarının koçluk yapacakları öğrencilerin bireysel özelliklerini dikkate alarak başarılarında maksimum performans düzeyine ve hedeflerine ulaşmasında, NLP teknikleri ile koçluk becerilerinin uygulanmasını hedeflemektedir. Tüm çocuklarımız işlenmesi gereken bir elmas ve bir cevherdir. Onlara verebileceğimiz en önemli şey kendilerini tanımalarında, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerinde yardımcı olmak ve onlara yasamda kendi güçlerini vermektir. Bunu da en iyi şekilde onlara ulaşarak ve en iyi şekilde iletişim kurarak gösterir, anlatır ve yaşatırız.

Bu eğitimi alanlar neler yapabilir ?

– Öğrenme farklılıklarını gidererek öğrenciler üzerinde bütünsel başarı elde edebilirler.

– Gruplara Öğrenci Koçluğu yapabilir.
– Bireylere Öğrenci Koçluğu yapabilir.
– Derste hem öğrencinin hem de öğretmenin performansı %100 artar.
– “Eğitim Koçluğu“ yapabilir.
– Uygulanacak testler ile öğrenci üzerinde farkındalık oluşturabilir.
– Öğrenciye koçluk yapıldığı süre içerisinde anne ve babaya da koçluk yapabilir.
– Öğrenmeyi öğrenme ile ilgili seminerler verebilir.

Yenilmek ama yine de teslim olmamak işte sana zafer

Öğrenci Koçluğu öğrencilere ne sağlar?
  • Öğrencilerde öğrenme seviyesi farklılıklarını ortadan kaldırır
  • Öğrencilerin ders çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlar.
  • Öğrencileri sosyal ortama hazırlar
  • Öğrencilerin okul-aile-sosyal çevre dengesini kurmalarını sağlar
  • Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir.
  • Öğrencilerde özgüven oluşturmaya yardımcı olur.
  • Öğrencinin derslere olan kalıplaşmış inançlarını ortadan kaldırır.
  • Öğrencinin beyninin sağ lobunu aktif olarak kullanımını arttırır.


Ortaokul öğrencilerimiz için uygulanan sistemde öğrenci birebir takip edilir. Akademik durumu, arkadaşlık ilişkileri, sosyal becerileri, davranışsal süreçleri, aile ilişkileri vs. danışman öğretmen tarafından takip edilir. Gerekli noktalarda gerekli birimlere yönlendirmeleri yapılır. (rehberlik, idare, ders öğretmeni vb.) öğrencinin bütünsel olarak gelişiminden ve takibinden danışman öğretmen sorumludur. Ayda iki kez veliye bilgilendirme yapılır. Velinin beklentileri danışman öğretmen tarafından ilgili kişilere iletilir.

   Her danışman öğretmenin 8 öğrencisi olup, bu öğrencilerle düzenli olarak görüşme yaparlar.

  Danışman öğretmenler haftalık olarak bir araya geldikleri toplantılarda durum değerlendirmesi yaparak, muhtemel sorunların önüne geçmiş, öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde desteklemiş olurlar

Öğretim Metotları

Her bir öğrencinin farklı öğrenme stiline uygun öğretim metotları kullanılır.

Problem Çözme

Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik projelerde yer alır.

Kişisel Gelişi

Öğrencilerin takım çalışmasına ve işbirliğine teşvik edilmesi.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?