Ödev Sistemi

Bu ödev politikası, Aşiyan Koleji’nde öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında ödev sürecinin nasıl işlediğine dair rehberlik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Ödev, öğrencilerin akademik başarısını artırmak, konuları pekiştirmek ve bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırmak için önemli bir araçtır.

Ödevler, dersin öğretim planına uygun olarak belirlenmelidir.


Öğrencinin yaşına ve gelişimine uygun zorlukta olmalıdır.

Ödevlerin, öğrencilerin sosyal yaşantısına ve diğer etkinliklerine izin verecek şekilde düzenlenmesi önemlidir.

Ödevler, öğrencilerin dönem içindeki genel başarısının bir parçası olarak değerlendirilir. Ödevlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde tamamlanması, öğrencinin notuna olumlu yansıyacaktır. Ödevlerin zamanında yapılmaması veya eksik yapılması durumunda, öğrenciye uygun bir süre verilerek ödevin tamamlanması için ikinci bir şans tanınabilir. Sürekli ödev ihlalleri, veli toplantıları ile ele alınabilir.

Scroll to Top