STEM

Aşiyan Koleji, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimine büyük önem vermektedir. Bu yazıda, okulumuzun STEM eğitimi konusundaki vizyonu, hedefleri ve uygulamaları detaylandırılacaktır.

STEM Eğitiminin Önemi
  1. yüzyılın getirdiği hızlı değişimler ve kompleks problemler, STEM alanlarını önemli kılmaktadır. STEM eğitimi, öğrencilere analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünce gibi temel beceriler kazandırmaktadır.
Okulumuzda STEM Eğitimi
İnterdiscipliner Yaklaşım
  • Farklı disiplinleri bir araya getirerek, öğrencilerin konuları bütüncül bir şekilde anlamasını sağlar.
Eğitimci Kadrosu
  • Alanında uzman, deneyimli öğretmenlerimiz STEM eğitimini etkili bir şekilde yürütmektedir.
Öğrenci Katılımı
  • STEM eğitimi, erken yaşlardan itibaren tüm öğrencilere açıktır.
Güncel ve Geleceğe Yönelik
  • Programlarımız sürekli olarak güncellenmekte ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir
Scroll to Top