STEM (Science-Technology-Engineering-Math)

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, dünyada bir çok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor. STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.


       Aşiyan Koleji olarak STEM eğitiminde öğrencilerimizi disiplinler arası çalışma, proje basamaklarını kullanarak projeler üretme konusunda yönlendiriyoruz. Bu sayede matematiksel düşünme becerilerini, fen alanlarında çalışma kapasitelerini arttırmayı; teknoloji ve mühendislik alanlarında gelişmelerini hedefliyoruz. STEM eğitimi ile öğrencilerimize hayatları boyunca düşüncelerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyoruz.


English EN Turkish TR