Aşiyan Anayasası

Aşiyan Anayasası

“Aşiyan Anayasası” öğrencilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin okul içerisinde uymaları gereken kurallar bütününe verilen isimdir. Karşılaşılan disiplin problemleri, bu probleme karşı nasıl davranılması gerektiği konusunda tarafları bilgilendiren ve yönlendiren yazılı metinlerden oluşur.

Her öğrenci kendine, arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul idaresine karşı hak ve yükümlülüklerini bilir ve buna göre davranır.
Aşiyan Anayasası sene başında öğretmenlere ve öğrencilere tebliğ edilir her birey bu kurallar bütününden

Aşiyan Anayasası özetle okula giriş çıkışlarında, yemekhanede yemek yerken ya da yemeğini almak için sıra beklerken, konferans salonunda bir etkinliği izlerken ya da o etkinliği icra ederken, sınıfın içinde ders dinlerken, teneffüslerde, serviste öğrencinin ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini anlatır. Olumsuz durumlarla karşılaştığında öğretmene ne yapması gerektiğini ilişkin bilgi verir. Daha da özetle okuldaki disiplin ortamının sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayarak herkesin kendisini rahat ve huzurlu hissetmesini sağlar.

Aşiyan Anayasası

Bu Anayasa, Aşiyan Koleji’nin temel misyonunu, vizyonunu ve çalışma ilkelerini belirlemek için oluşturulmuştur. Bu Anayasa, okulun tüm öğrencileri, öğretmenleri, idarecileri ve diğer çalışanları için geçerli ve bağlayıcıdır.

Misyon

Aşiyan Koleji’nin misyonu, her öğrenciye kendini akademik, sosyal ve kültürel olarak geliştirebileceği bir ortam sağlamaktır.

Vizyon

Aşiyan Koleji, öğrencilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda, topluma ve ülkeye faydalı, ahlaki değerlere sahip, sürekli öğrenen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

“İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.”   (Viktor Hugo)

Eğitim İlkeleri

1.Bütünlük: Tüm eğitim süreçleri dürüstlük ve şeffaflık temelinde yürütülür.
2.Eşitlik: Her öğrenciye fırsat eşitliği sağlanır. 3.Mükemmeliyet: Akademik ve sosyal etkinlikler, mükemmeliyetçilik ilkesiyle yürütülür.
4.İnovasyon: Yaratıcı ve yenilikçi düşünce, okulun her alanında teşvik edilir.

Temel Haklar ve Sorumluluklar

1.Öğrenci Hakları: Öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimleri için gerekli olan tüm kaynaklara erişim hakkı vardır.
2.Öğrenci Sorumlulukları: Öğrenciler, okul kurallarına uymak ve topluluk içinde saygılı bir şekilde davranmakla yükümlüdür.
3.Öğretmen ve İdarecilerin Sorumlulukları: Öğretmenler ve idareciler, öğrencilere eşit, adil ve yüksek kaliteli bir eğitim sağlamakla yükümlüdür.

Değişiklikler

Bu Anayasa, Aşiyan Koleji Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değişikliklerle güncellenebilir. Tüm değişiklikler önceden duyurulacak ve gerektiğinde toplulukla paylaşılacaktır.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?