Anaokulu

Anaokulu

Sevgili Aşiyan Koleji Ailesi,

Anaokulu eğitimi insan gelişiminde eğitimin başlangıç noktasıdır. Her şey merakla ve keşfetme duygusuyla başlar. Bizim eğitim planlamalarındaki temel hedefimiz çocuklarımızın, merak edip keşfetme duygusunu canlı tutarak öğrenmelerini sağlamaktır.
     Erken çocukluk eğitimi en temel insan hakkıdır. 0-6 yaş arası çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir ve çocukların zihinsel, bedensel ve dil gelişimi 6 yaşına kadar büyük ölçüde tamamlanır. Dilsel, zihinsel, sosyal ve duygusal açıdan gelişmiş çocuklar sorun çözmede daha yetkin olurlar.
     Hedefimiz, çocuklarımızın yaş dönemi özelliklerine uygun olarak bilişsel, sinir motor, dil, duygusal, sosyal, kişisel ve öz bakım gelişimlerini dikkate alarak hedef davranış ve kazanımlarına önem vererek eğitim sürecinin temellerini atmaktır.
     Eğitimin Okul-aile iş birliği çerçevesinde sağlıklı ilerleyeceğine inanan eğitimciler olduğumuz için, eğitim planlarının günlük detaylarını içeren aylık planları velilerimizle 1 ay öncesinden paylaşıyoruz.
     Öğretmen- veli iletişiminin düzenli devam etmesi için her çocuğumuz için ailesine internet üzerinden aktif takip için bir şifre veriyoruz. Bu program internet üzerinden açılabildiği gibi telefonlara uygulama olarak da yükleniyor. Bu sayede velilerimiz çocukları hakkında tüm detaylardan telefonlarına gelen uyarı mesajı ile haberdar olabiliyorlar. (Eğitim planları, yemek listeleri, gün içerisindeki gelişmelerin tamamı v.b.)

TÜRKÇE DİL ÖĞRETİMİ

     Çocuklarımıza Türkçeyi doğru ve etkin öğretmek için mümkün olduğunca çok sözcükle tanışmalarını sağlıyoruz. Sözcük hazinesi zenginleşen çocuklarımızın, Türkçeyi kullanma becerileri ile birlikte kendini ifade etme yetileri ve özgüvenleri gelişiyor.

ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİMİZ

 • Tekerleme
 • Parmak oyunları
 • Şiir-Şarkı
 • Bilmeceler
 • Öykü anlatma ve öykü oluşturma                                   

YABANCI DİL EĞİTİMİ BİLİNGUAL(ÇİFT DİLLİ EĞİTİM)

     Okulumuzda 3 yaş grubunda haftada 4 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. 4, 5 ve 6 yaş gruplarında ve devamında her sınıfta bir sınıf öğretmeni ve bütün zamanı öğrencilerle beraber geçiren bir İngilizce öğretmeni bulunmaktadır. Çocuklarımız İngilizce öğretmeniyle tüm gün beraber olmakta derse girmekte ve birlikte yemek yemekteler. İngilizce öğretmenlerimiz sürekli olarak İngilizce konuştuğu için, çocukların gözünde bir yabancı ülke vatandaşı gibi görüldüğünden, İngilizce dil gelişimleri üst düzeye çıkmaktadır.

     Çocuklarımız yabancı dili şarkı, resimli kart, kuklalar, dijital sunuma dayalı oyunlar ve Story Telling gibi yöntemlere dayalı etkinliklerle yaşayarak ve eğlenerek öğrenirler. Yabancı dil öğrenirken çocuk ne kadar küçükse dil öğrenimi de o kadar kolaylaşır. Bu nedenle okulumuzda anaokulundan itibaren İngilizce eğitimi verilmektedir.

     Her çocuğa yabancı dil derslerini oyunlarla, şarkılarla sevdirerek onların farkında olmadan öğrenmelerini sağlıyoruz. İngilizce derslerimiz yabancı ve Türk öğretmenler tarafından eşgüdümlü̈ olarak yürütülmektedir.

MATEMATİK VE FEN ÖĞRETİMİ

     Uygulamakta olduğumuz GEMS etkinliğinin en önemli özelliği; öğrencilerimize üç boyutlu film izleterek ve deney yaptırarak bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen fen ve doğayla ilgili öncü̈ kavramları anlayabilen ve bilime ilgi duyan bireyler olmalarını sağlıyoruz.

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

     Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Asla okuma ya da yazma amacını taşımamaktadır. Okul öncesi okuma yazma çalışmaları ‘’hazırlık’’ niteliğindedir. Bu çalışmalar sadece anasınıfının son aylarında yoğunlaştırılmamalı tüm öğretim yılı boyunca uygulanmamalıdır. Çeşitli etkinliklerle desteklenmelidir. Ana sınıfında okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının ana başlıkları şöyledir:

Görsel Algılama Çalışmaları

 • El-göz koordinasyonu
 • Şekil-zemin ayrımı
 • Şekil sabitliği
 • Mekanda konum
 • Mekansal ilişkiler

İşitsel Algı Çalışmaları

 • Dinleme
 • Konuşma
 • Sesleri ayırt etme
 • Seslerle nesneleri ya da resimleri eşleştirme                       

Diğer Çalışmalar

 • Dikkat ve bellek çalışmaları
 • Temel kavram çalışmaları
 • Problem çözme çalışmaları
 • El becerisi çalışmaları
 • Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları
 • Güven ve bağımsız davranış çalışmaları

 EĞİTİM AKTİVİTELERİ

     Eğitim aktiviteleri öğrencinin kendisini ve yeteneklerini tanımasını sağlayan etkinliklerdir.

 

Bilişsel etkinlikler (kavrama)

Sanat etkinlikleri

Oyun etkinliği

Drama etkinliği

Bireysel ve Sosyal Gelişim Etkinlikleri

     Öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle bireysel ve sosyal alanlarda da geliştiriyoruz. Anaokulu çocuklarını bireysel ve sosyal yönden geliştirmek, onların gelecekteki başarılarının temel taşlarını oluşturur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimize;

 • Müzik eğitimi ile seslerini doğru kullanmayı,
 • Görsel sanatlar ile kendilerini resim yoluyla ifade etmeyi,
 • Beden eğitimi dersleri ile vücutlarını eşgüdümlü̈ kullanmayı,
 • Satranç dersleri ile düşünme, tasarlama ve strateji uygulama becerilerini,
 • Drama dersi ile yaratıcılıklarını ve özgün düşünme becerilerini geliştiriyoruz. 

ÖZEL ETKİNLİK GÜNLERİ


Kitap Günü

Kitap gününde öğrencilerimiz evlerinden seçerek getirdikleri kitabı arkadaşlarıyla birlikte inceler. Getirilen kitaplardan biri öğretmen tarafından çocuklara okunur.

Puzzle Günü

 Öğrencilerimiz evde oynadıkları bir puzzle’ı okula getirip arkadaşlarıyla paylaşır.

Oyuncak Günü

 Öğrencilerimizin paylaşma ve sorumluluk alma duygularını geliştirmek amacıyla haftanın bir gününü ‘Oyuncak Günü̈ yapıyoruz.

GEZİ ETKİNLİKLERİ

Çocukların sanata bakışlarını geliştirmek ve farkındalık yaratmak için yıl içerisinde çocukların yaş seviyesine ve gelişimine uygun tiyatro, sinema ve sergi etkinliklerine yer veriyoruz.

 

MUTFAK ETKİNLİKLERİ

Değişik kalıplar kullanarak kurabiye ve kekler

Meyve ve sebzeleri tanıtarak leziz salatalar

Farklı ülke mutfaklarından yemekler hazırlıyoruz.

PORTFOLYO SUNUMU

     Öğrencilerimiz, dönem boyunca eğitim-öğretim etkinliklerinde öğrendiklerinden ilgi ve becerileri doğrultusunda seçtiklerini anne babasına kendi dili, aklı, yüreği ve bilgisiyle sergiler. Öğrencilerimiz, sunumlarını hem Türkçe hem de İngilizce yaparlar.

AİLE KATILIMI

     Öğrenim yılı başında velilerimizden çocukları hakkında bizleri hangi alanlarda destekleyebileceklerini öğrenmek için bilgi istiyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda etkinlik programı oluşturarak velimizin öğrencilerimizle birlikte olmasını sağlıyoruz. Bu etkinlik bazen meslek tanıtımı, bazen el becerilerini geliştirme bazen de kitap okuma etkinliği şeklinde olabiliyor. Aile katılımı etkinliğinde amacımız; aile ile okul arasındaki iletişimi güçlendirerek velilerimizi eğitim öğretim aktivitelerinin içine dahil etmek.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?