Temiz Okul

Her bir çocuk ve okul çalışanının temiz ve bakımlı, çevresel olarak daha güvenli ve sağlık bilinci oluşmuş bir ortamda yaşama hakkı vardır. Okullar çevresel olarak sorumluluk bilincine sahip davranışlara örnek oluşturmalıdırlar. ”Okulların temizlik sistemlerinin doğrudan insan sağlığını, kişisel imajı, kendine güveni, davranışları ve bütünde akademik performansı kısacası bütün hayatı etkilediği artık yaygın olarak dünya genelinde bilinmektedir. Temiz okullarda eğitim gören çocuklar şüphesiz daha sağlıklı olacaklardır.

Biz öğrencimizi, öğretmenimizi ve çalışanımızı korur ve onlara değer veririz. Bu nedenle okulumuzda temizlik meselesi üst düzeyde önemsenmektedir.

Temizliğin en düşük maliyetli sağlık koruyucusu olduğunu da unutmamak gerekir. Çocukluk yaşlarında edinilen alışkanlıklar genellikle kalıcı olur. Toplumsal alışkanlıklarımızın sebebi ise genelde çevremizden edindiğimiz davranışlarımızdır. Beş duyumuzu farkında olarak kullanabilmek yine bu süreç içinde gerçekleşir. İlköğretim dönemi çocuklarımızın hayatında temel oluşturan bir dönemdir. Doğru kazandırılmış tutum ve davranışlar hayatlarını doğru şekillendirmelerini sağlayacaktır. Temizlik de bu yaşlarda öğrencilere
kazandırılması gereken özelliklerden biridir. Küçük yaşlarda kazanılan doğru temizlik tutum ve davranışları sağlık açısından atılmış önemli bir adımdır.

İlköğretim okullarında temizlik yetişkinlerin bulundukları ortamlara göre çok daha temiz olmalıdır. Yapılan temizlik özenle yapılmalıdır.

Bu çerçeveden hareketle okulumuzun her tarafının özenle ve sürekli temizlendiğini belirtmek isteriz. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlarda temizliğin teşvik edilmesi için her yıl belirli kontrollerden sonra okullara verilen Beyaz Bayrak sertifikasını her sene aldığımızı gururla belirtmek isterim. Öğrencilerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

TEMİZ OKUL, SAĞLIKLI OKUL


English EN Turkish TR