Stem

2018-08-31 16:49:09

STEM Nedir?

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.

 

STEM Eğitiminin Amaçları

STEM eğitiminin iki temel amacı vardır. Bu amaçlardan birincisi, üniversite düzeyinde bu disiplinlerde meslek seçecek öğrenci sayısını arttırmak, ikincisi ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerindeki temel bilgi düzeylerini arttırarak bu disiplinler ile ilgili problemleri çözmek için günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamaktır.

Bu bağlamda STEM eğitimi; Meslek seçiminde yardımcı olmak ve disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımı olarak belirtilebilir. Eğitimdeki en önemli kazanımı ise teorideki veriler doğrultusunda ve 21. Yüzyıl becerilerine yatkın yeni ürün ortaya koymaktır.

 

AŞİYANDA STEM

STEM Eğitiminin Öğrencilere Katkıları Nelerdir?

STEM eğitimi üretim odaklı olmasının yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcılık, yenilenme, problem çözme, üretkenlik ve sorumluluk gibi 21. Yüzyıl becerilerini barındırmaktadır. STEM eğitiminin öğrencilere sağladığı katkılar göz önünde bulundurulduğunda;

 • Eğitim programının içeriğini canlandırıcı bir öğrenme ortamı sağlar.
 • Öğrencilerin yeni buluşlar keşfetmesini, olaylar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamaları olanağını sağlar.
 • Yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sağlar.
 • İşbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öğrencilerin özgüven ve öz yeterliliğini geliştirir.
 • Öğrencileri esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik eder.
 • Yüzyıl becerilerini kazandırmaya olanak sağlar.
 • Karşılaştıkları sorunlara daha kısa ve çözümler üretmeyi sağlar.
 • Öğrenme motivasyonunu artırır.
 • Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlar.

 

Aşiyan Koleji bu bağlamda kodlama, programlama, STEM gibi sayısal zekâya hitap eden çalışmalar ile eleştirel düşünen, problem çözebilen, yaratıcı düşünen, işbirlikli çalışma gibi önemli becerileri kazanan bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Kodlama Eğitimi

Teknoloji ve bilgisayarlar ile etkileşim içinde olduğumuz bu dönemde kodlama eğitimi alınması için pek çok önemli neden bulunmaktadır.

 • Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor.
 • Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor.
 • Programlama öğrenmek yeni bir dil öğrenmek gibi. Uzmanlara göre de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmesi o kadar kolay oluyor.

 

Okulumuzda da 2017-2018 Eğitim öğretim yılında açılan bilişim kulübü kapsamında 3 Boyutlu Tasarım Eğitimi, Yarı Kodlama Eğitimi, Kod Blokları ile Kodlama Eğitimi, Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı Eğitimi verilerek bu bağlamda çalışmalar yapılmıştır.