Silgisiz Öğretim

2018-08-02 16:21:03
  • Mevcut sistem öğrencilerin küçük yaştan itibaren hata, yanlış ve eksiklerini silme, ortadan kaldırma ve örtme üzerine kurgulanmıştır. 
  • Aşiyan Koleji “Silgisiz Öğretim Modeli” ile anasınıfı ve birinci sınıftan itibaren silgi kullanımından uzak bir öğretimi ön görmektedir.
  • “Aşiyan Koleji Silgisiz Öğretim Modeli” ile özellikle somut düşünme evresindeki bu yaş grubu öğrencilerine yanlış ve doğru arasındaki karşılaştırma fırsatını sunulmaktadır.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi silgi kullanmayarak hata ve yanlış yapmaktan çekinmez; hata ve yanlışlarını görerek daha iyisini ve doğrusunu yapmaya özendirilir.
  • Aşiyan Koleji Öğretmeni öğrencisinin hata ve yanlış yapması durumunda bunu bir fırsata dönüştürerek onları daha iyiyi ve doğruyu bulmalarına katkıda bulunarak cesaretlendirir.
  • Aşiyan Koleji Velileri çocuklarının okul ortamında öğretime dayalı hata ve yanlış yapma durumlarında desteklendiklerini bilirler.