Modern ve İnteraktif Sınıflar

2018-08-02 16:27:53

Yapılan araştırmalar beş duyunun öğrenmeye etkilerini şöyle belirlemiştir;

  • Görme Duyusu:% 83
  • İşitme Duyusu:% 11
  • Koklama Duyusu:% 3,5
  • Dokunma Duyusu:% 1,5
  • Tatma Duyusu:% 1

Araştırmalar görsel duyulara daha çok yer veren öğrenme biçiminin etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu anlayış doğrultusunda Aşiyan’daki sınıfların tamamında görsel ve işitsel özellikli bilgisayar destekli interaktif sistemler kullanılmaktadır.