Çantasız Öğretim

2018-08-02 16:21:19
  • Mevcut sistem öğrencilerin birinci sınıftan itibaren okul araç ve gereçlerinin çantayla okul-ev boyutunda taşınmasını öngörmektedir.
  • Aşiyan Koleji, “Çantasız Öğretim Modeli” ile öğrencilerini maddi olarak bedensel gelişimlerine zarar verebilecek çanta taşıma alışkanlığından öğrencilerini uzak tutmayı amaçlamaktadır.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi okulundaki bireysel kullanıma verilen öğrenci dolaplarıyla bütün araç-gereçlerini taşıma zahmetinden uzaktır.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi ağır çanta taşımanın beden sağlığına ve gelişimine vereceği zararlardan uzaktır.
  • Aşiyan Koleji Öğretmeni öğrencisinin bütün akademik ihtiyaçlarını okulda karşıladığından çanta ile taşınacak araç-gerekleri okul ortamında kullanmasını sağlamaktadır.
  • Aşiyan Koleji Velileri öğrencilerinin maddi ve manevi yükü haline gelen çantaların hafiflemiş olmasından dolayı mutludurlar.