Açık Ders Uygulama Modeli

2018-08-02 16:21:33
  • Mevcut sistem, öğrencinin bütün eğitim ve öğretim hayatının geçtiği, velilerin emaneti olan öğrencilerin okul ve sınıf ortamlarını gözlemleme ve değerlendirme hakkını anne-babalara vermekten uzaktır.
  • Aşiyan Koleji, “Açık Ders Uygulama Modeli” ile anne-babalara çocuklarının sınıftaki durumlarını bizzat gözlemleme ve değerlendirme imkanı verir.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi velisinin kendisiyle sınıf boyutunda ilgilenmesinin olumlu etkilerini yaşar.
  • Aşiyan Koleji Öğretmeni dersini tüm velilerine açarak kendine ve mesleğine olan güvenini, eğiticilik ve öğreticilik niteliğini paylaşma imkanı bulur.
  • Aşiyan Koleji Velisi sınıf ortamında yapılan eğitim-öğretim etkinlik ve uygulamalarından haberdar olur. Eğitim-öğretim çalışmalarını bizzat yerinde görür.
  • Aşiyan Koleji Velisi sınıf ortamında mesleki bilgi, beceri ve ilgilerinden öğrencileri yararlandırır.