KORONA VİRÜS EYLEM PLÂNI                          

1. AMAÇ

Mustafa Kemal Mahallesi, 2133.Sokak, No:7 Çankaya Ankara adresinde faaliyet gösteren ÖZEL AŞİYAN EĞİTİM KURUMLARI (İLKOKULU-ORTAOKULU) ünvanlı iş yerinde ‘’Korona virüs Pandemisi’’ durumunda oluşabilecek risk ve etkileri en aza indirmek ve pandemi durumunda oluşabilecek iş gücü kayıpları durumunda iş yeri faaliyetlerine aksamadan devam edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 • Etkilenmeyi azaltmak için pandemi öncesi yapılacak hazırlıklar,
 • Pandemi durumunda personel planlamaları,
 • Bulaşmayı önleyici faaliyetler (KKD kullanımı, hijyen eğitimi, dezenfektan kullanımı vb.),
 • Yayılmayı önleyici faaliyetler (karantina vb.)
  • Pandemi durumunda izolasyon ve sağlık kuruluşuna yönlendirme

2. KAPSAM

Bu faaliyet planı, Korona virüs Pandemisi durumunda ÖZEL AŞİYAN EĞİTİM KURUMLARI (İLKOKULU-ORTAOKULU) ünvanlı işyerinde uygulanır.

KURUMUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

 • COVİD-19 gibi hava yolu ile bulaşan enfeksiyonların yayılımı kapalı ortamlarda daha kolay olduğu için eğitim kurumlarında hastalığın bulaşmasını engelleyecek önlemlerin alınması, eğitim kurumlarında çalışan tüm personel ve öğrencilerin hijyen kuralları konusunda bilgilendirilmesi gereklidir.
 • Bu önlemlerin alınması için sağlık çalışanları, okul yönetimi ve öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması büyük önem taşımaktadır.
 • Çalışanlarımıza kurum hemşiremiz tarafından standart enfeksiyon kontrol önlemleri (SEKÖ) eğitimi verilmiştir.
 • Çalışanlarımıza kurum hemşiremiz tarafından bulaş bazlı önlemlerin planlaması (BBÖ) eğitimi verilmiştir.
 • Çalışanlarımıza kurum hemşiremiz hijyen ve sanitasyon yetersizliğinden kaynaklı salgın hastalık belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler eğitimi verilmiştir.
 • Çalışanlarımıza kurum hemşiremiz tarafından kişisel hijyen ve el hijyeni eğitimi verilmiştir.
 • Çalışanlarımıza kurum hemşiremiz tarafından kişisel koruyucu ekipmanların ne zaman kullanacağı, nasıl kullanacağı, neden gerekli olduğu, nasıl takılacağı ve çıkarılacağı, nasıl imha edileceği konularında eğitim verilmiştir.
 • Temizlik personelimize temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat etmesi gereken unsurlar hakkında uygulamalı eğitim verilmiştir.
 • Temizlik personelimize kimyasal ürünlerin nasıl kullanacağı, nasıl muhafaza edileceği konusunda ve ‘atık yönetimi’ konusunda eğitim verilmiştir.
 • Okulumuza girişlerde ateş ölçümü yapılır.
 • Ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişilere giriş izni verilmeyip, ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ölçülmesi, vücut sıcaklığı değeri hala 38°C derece ve üzeri olan kişilerin; İç ve Dış İletişimi sağlamak ile görevlendirilen personel tarafından ilgili taraflar ile iletişimi sağlanır.
 • Özel öğrenciler varsa aileleriyle iletişime geçilir, kurumda bulunmaları durumunda hijyen kontrolleri sorumlu kişiler tarafından sık sık yapılır.
 • Özel grup içerisinde bulunan veli, ziyaretçi gelmesi durumunda kişiye eşlik edecek bir görevli bulunur, hijyeninden bu kişi sorumludur.
 • Servis kullanan her öğrencinin servise binişi sırasında görevli kişi tarafından ateşleri ölçülür ve sonrasında gerekli uygulamalar yapılır.
 • Servis kullanan öğrenciler servise biniş/inişlerde sosyal mesafeye dikkat eder, maskesiz olmaz, servis oturma planında kendileri için belirlenmiş koltuklara otururlar. İlgili okul servisleri kullanma talimatı doğrultusunda hareket ederler.
 • Tüm personelimize, öğrencimize ( maskesi olmayan öğrenci, personel, ziyaretçi) girişte maske verilir, personelimiz, öğrenci ve ziyaretçilerimiz okulumuzun tamamında maske kullanıp, girişte el antiseptikleri kullanır.
 • Yemek saati için düzenleme yapılarak, yoğunluk olmasının önüne geçilir.
 • Yemekhane girişinde herkesin el antiseptiği kullanması sağlanır.
 • Masalar en fazla 2 kişi masanın zıt köşelerinde oturacak şekilde düzenlenmiştir.
 • Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık kağıt poşet içerisinde verilir.
 • Yemek servisinde görev alan çalışanlar mutlaka maske, bone, eldiven kullanır.
 • İdari odalar ve öğretmen odalarında 1,5 metre mesafeye uyacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
 • Çalışma ofisleri her gün mesai bitiminde temizlenir.
 • Personelin kişisel bilgisayarlarında yapılacak olan çalışmalar öncesinde klavye, mouse, tuş takımı vb. dezenfekte edildikten sonra çalışılır.
 • Kalem, zımba, delgeç vb. eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Zorunlu hallerde dezenfekte edilir.
 • Toplantılar olabildiğince telekonferans yoluyla yapılmaya devam edecek, zorunlu hallerde yapılması gereken yüz yüze toplantılarda da sosyal mesafe kurallarına riayet edilecektir.
 • Toplantılarda maske kullanılacaktır.
 • Toplantı salonu sık sık havalandırılacaktır.
 • Kronik rahatsızlığı bulunan ve süreç boyunca uzaktan çalışan, izinli olan vb. çalışanlarımız, rahatsızlık durumlarını gösterir evraklarını (Doktor raporu, tahlil, tetkik vb.) okul idaresine sunacaktır.
 • Spor salonuna giriş çıkışların takibi yapılacak, çalışmalar sosyal mesafe kurallarına uygun yürütülecektir.
 • Sosyal alanlarda mesafe ve maske kurallarına uygun hareket edilmesi sağlanacaktır.
 • Her bir atölyede derslerin sosyal mesafe kurallarına uygun kapasitede işlenmesi, atölye malzemelerinin dezenfekte edilmesi, her kullanım öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işlemi yapılması, sıklıkla temizlik yapılması sağlanacaktır.

PERSONEL SAĞLIĞI

TEDBİRLER

KARAR

TAKİPTEN SORUMLU

UYGULAMADAN SORUMLU KİŞİ/KİŞİLER

Temel el hijyeni eğitimleri verildi 

İSGÇ  

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Coronavirüs belirtileri üzerine afişler adıldı, eğitimler verildi 

İSGÇ  

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Ortak kullanım alanlarına bilgilendirici afiş ve posterler asıldı

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Ortak kullanım alanlarına el antiseptiği konuldu

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Ortak kullanım alanlarında maske ve sosyal mesafe kuralına uymaktadır

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

El hijyeni, malzeme gibi ürünlerin tedariki sağlandı

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilecektir.

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Ateşi olan (38 C ve üzeri) çalışanları hastaneye yönlendirilecektir 

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞAN

Kuruma girişlerde temassız ateş ölçerle personel, öğrenci ve ziyaretçilerin ateşi ölçülecektir.

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Cahit ÖZTÜRKGülcan DOĞAN

Personelleri bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak çalışanların ulaşabilecekleri yerlere asıldı. 

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Cahit ÖZTÜRKGülcan DOĞAN

Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve tüm birimlerle paylaşılması sağlanmıştır. 

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Cahit ÖZTÜRKGülcan DOĞAN

Ülkede yaşanabilecek salgın durumlarında Acil Durum Komitesi tarafından Seviye güncellemesi yapılacaktır. 

İSGÇ

İşyeri Hemşiresi/ Birim Yöneticileri/ İdari İşler

Ayşegül GÜLPINAR Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Cahit ÖZTÜRKGülcan DOĞAN

 


KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ

TEDBİRLER

KARAR

TAKİPTEN SORUMLU

UYGULAMADAN SORUMLU KİŞİ/KİŞİLER

Kirli ellerle ağız, burun ve
gözlere dokunulmamalıdır. 

İSGÇ 

Tüm Çalışanlar  

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Kapalı alanlar sık sık
havalandırılacak ve kontrolü sağlanacaktır. 

İSGÇ 

Operasyon Yöneticileri  

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Tüm birimlerde el yıkama
eğitimi uygulamalı olarak, birim yöneticileri tarafından uygulamalı verilecek
ve kontrol edilecektir.

İSGÇ 

Operasyon Yöneticileri  

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Bağışıklık sistemini
güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilecek. Gıdalar tüketilmeden önce
iyice yıkanacaktır.

İSGÇ 

Tüm Çalışanlar   

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Yemek öncesi ve sonrasında eller
yıkanacaktır.

İSGÇ 

 Tüm Çalışanlar  

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Hijyen gerektiren bütün
ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel olacak. Ortak kullanılmayacaktır.

İSGÇ 

Tüm Çalışanlar  

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Tüm projelerde saha
çalışanlarına corona virüs semptomlarıyla ilgili bilgilendirme yöneticiler
tarafından verilecektir.

İSGÇ 

Birim Yöneticileri /
İdari İşler

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

 

Coronavirüs hakkında afiş
posterlerin projelere asılması sağlanacaktır..

İSGÇ 

Birim Yöneticileri /
İdari İşler

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Toplu olarak bulunulması
gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, yemek vb.) insanlar arasında
en az 2 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması sağlanacaktır.

İSGÇ 

Birim Yöneticileri /
İdari İşler

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Yüksek ateş, öksürük soğuk
algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar tedavileri boyunca
çalıştırılmayacaklar.  

İSGÇ 

Birim Yöneticileri/
İşyeri Hemşiresi

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİKAyşegül Gülpınar

Sokak hayvanları, kümes
hayvanları ile temastan kaçınılacaktır..

İSGÇ 

Tüm Çalışanlar  

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Temizliğe başlamadan önce
(eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten sonar eller yıkanacaktır..

İSGÇ 

Birim Yöneticileri /
İdari İşler

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Bütün temizlik personelleri
pandemi süreci temizlik nasıl yapılması hakkında uygulamalı şekilde
eğitilecektir.

İSGÇ 

Birim Yöneticileri /
İdari İşler

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Görüşme ve toplantılar mümkünse
dijital ortamda yapılacak. Yüz yüze yapılıyorsa kurumun aldığı önlemler
doğrultusunda yapılacaktır.

İSGÇ 

Birim Yöneticileri /
İdari İşler

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Kurumda acil durumlarla başa
çıkılması için göreve hazır eğitimli kişi kurum hemşiresidir.

İSGÇ 

İşyeri Hemşiresi

Ayşegül Gülpınar

İŞ SÜREKLİLİĞİ

TEDBİRLER

KARAR

TAKİPTEN SORUMLU

UYGULAMADAN SORUMLU KİŞİ/KİŞİLER

Kuruma girişlerin yalnızca
temel personel ile sınırlandırılması sağlanacaktır. Kuruma giriş yalnızca tek
bir kapıdan kontrollü bir şekilde yapılacaktır.  

İSGÇ 

Karşılayan Güvenlik
Görevlisi/ Görevlendirilmiş Personel tarafından
 

Selin TOPKARMurat ÇİNİK

Kurumda çalışan insanlar
arasında en az 2 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması
sağlanacaktır.

İSGÇ 

 İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Kurumda çalışan personelin
bol sıvı alması sağlanacak, sebiller kaldırılacak, yerine tek kullanımlık
kapalı bardakta su verilecektir.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Kurumda bulunan öğrenci ve
personellerin herhangi bir hastalık durumlarında kuruma alınmaması sağlanmalı
ve karantina süreçleri takip edilmelidir.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Klima bakımlarının sık
periyotlarla yaptırılacak ve temiz hava akışı sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Ofisler dahil olmak
üzere özellikle gözle görülür tozun olduğu çalışma alanları gibi tüm
sahaların doğal havalandırma yöntemiyle havalanması sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Belirlenen
noktalara, duvara monte el dezenfektanları yerleştirilecek ve kullanımı
sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Çalışanların
her daim maske kullanımı zorunludur.

İSGÇ 

İdari İşler  

Gülcan DOĞANMurat ÇİNİK

Kuruma ziyaretçi/veli  giriş yapmadan temassız ateş ölçerle
ateşinin ölçülecek, maskesiz giriş engellenecek ve el antiseptiğinin
kullanılması sağlanacaktır..

İSGÇ 

Karşılayan Güvenlik
Görevlisi/ Görevlendirilmiş Personel tarafından
 

Selin TOPKARMurat ÇİNİK

Tüm personelin
ateş ölçümünün günlük olarak yapılacak ve işyeri hemşiresi ile paylaşılacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Ziyaretçiler,
at yükleniciler, şoförlerin ateşinin ölçülerek içeri alınması sağlanacaki;
yüksek ateşli personelin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilecektir.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Dış firma
personelleri, şoförler ve ziyaretçiler bekleme alanlarında tutulacak;
yemekhane, çay ocağı, toplantı ve eğitim salonları vb. toplu yerlere girişlerinin
kısıtlanması sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Şüpheli/ hasta
çalışan/ziyaretçi için izolasyon alanı oluşturulacaktır.

İSGÇ 

İşyeri Hemşiresi 

Ayşegül GÜLPINAR

Personel taşıma
servislerinin havalandırma filtreleri sık değiştirilecek, iç
dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı yapılacak, günlük
temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatına ve sıklığına uygun
yapılması sağlanacaktır.

İSGÇ 

Personel taşıma firmaları
ve şoförleri, İşyeri Hemşiresi 

Ramazan UYURCAKudret UYURCAŞükrü KAYGUSUZBekir GÜNDOĞDUŞanal ERDAĞAyşegül GÜLPINAR

Bir birimde
hasta/şüpheli çalışan tespit edildikten sonra aynı servisle gelen, aynı
birimde çalışanların tespiti; ateş ve sorgulamalarının yapılması üzere hasta
izolasyon alanına sevki, işyeri hemşiresine bilgi verilmesi sağlanacaktır.

İSGÇ 

İşyeri Hemşiresi

Ayşegül GÜLPINAR

Yüz yüze toplantı ya da
etkinliklere katılacak kişi sayısı belirlenecek, oturma düzeni sosyal mesafe
kuralına uygun olarak düzenlenecek ve odada mutlaka el antiseptiği bulundurulacaktır.
Katılımcıların bilgileri alınacaktır, katılımcıların biri ya da bir kaçında
semptom görülmesi halinde gerekli sağlık kuruluşuna ve diğer katılımcılara da
haber verilecektir.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Toplu etkinlikler olabildiğince
yapılmayacak, online olarak yapılması sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Personel/öğrenci taşıyan servisler
kullanılmadan önce ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilecek, servis
içerisinde maske takılacak ve sosyal mesafe kuralına uygun oturulacaktır.
Mümkünse kişiler her gün aynı koltukta seyahat edecek, serviste mutlaka el
antiseptiği bulundurulacaktır.

İSGÇ 

Personel taşıma firmaları
ve şoförleri, İşyeri Hemşiresi
 

Ramazan UYURCAKudret UYURCAŞükrü KAYGUSUZBekir GÜNDOĞDUŞanal ERDAĞ Ayşegül GÜLPINAR

50 yaş üzeri ve kronik
rahatsızlığı bulunan çalışanların izolasyonlarının ve pandemi dönemine göre
mesai saatlerinin düzenlenmesi
sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Kuruma gelen ziyaretçi/ velilere
ziyaretçi formu verilecek ve bununla ilgili bilgilendirilecektir.

İSGÇ 

Güvenlik Görevlisi /
Görevlendirilmiş Personel
 

Selin TOPKARMurat ÇİNİK

Ortak kullanım alanlarına coronavirüs
bilgilendirme afiş ve posterleri asılacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Temel hizmetleri verebilmek
üzere minimum personel sayısı ve yetkin personeller tespit edilecektir. Acil
bir durumda çalışanların durumunu belirlemek ve değerlendirmek üzere süreç
geliştirilecektir.  

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Kurumda şüpheli bir hasta
bulunması durumunda derhal idari amirlere bilgi verilecek, en yakın sağlık
kuruluşuna sevki sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Özel gruplara yönelik olarak
özel öğrencilerimizin aileleri bilgilendirilmiştir. Kurumda bulunmaları
halinde idare tarafından hijyen durumlarının takipleri sağlanacaktır.

İSGÇ 

İdari İşler  

Mustafa Tacettin
ULUSALGülcan DOĞANMurat ÇİNİK 

Hastalık durumlarında
personel ve öğrencilerin devam durumları ile rapor takibi ilgili birimler
tarafından kayıtlara alınacaktır.

İSGÇ 

Birim Yöneticileri/ İşyeri
Hemşiresi

Zülfiye BÜKMustafa Tacettin ULUSAL Gülcan DOĞANMurat ÇİNİKAyşegül Gülpınar

 

Temizlik ve Dezenfeksiyon için Önerilen Ürünler veÖzellikleri

 Ürün

Kullanım Yeri

Avantajları

Dezavantajları

 Alkolçözeltileri (Etil/İzopropil) (%70)(Etil
alkol,Etanol)

 Bazı ekipmaların dış
yüzeyleri(Ör.steteskoplar, vb.)

Toksisite yok, Düşük maliyet, Hızlı etki, Tortu bırakmaz

Çabuk buharlaştığından ideal
bir yüzey dezenfektanı değildir. Son derece yanıcıdır. Plastik, kauçuk ve silikon
materyal için zararlıdır. Organik materyal
tarafından deaktive edilir. (Kullanım öncesi yüzeylerin temizlenmesi
gerekir.)

Standart çamaşır suyu (1:10 normal sulandırmada)
Sodyumhipoklorit

Dış yüzeyler, Kan bulaşları

Düşük maliyet, Hızlı etki, Ulaşım kolay, Kullanıma hazır
mendil ve spreyleri mevcut,

Metal ekipmalara zararlı. Organik materyal tarafından
deaktive edilir.(Kullanım öncesi yüzeylerin temizlenmesi gerekir.), Cilt ve mukozalar için tahriş
edicidir. Sulandırıldıktan sonra 24
saat içinde kullanılmalıdır. Giysileri
boyayabilir.

Hidrojen peroksit (%0,5)  

Bazı ekipmaların dış
yüzeyleri, Zemin, duvarlar ve
mobilyalar

Çevre için güvenli, Toksik değil, Hızlı etki, Organik
madde varlığında aktif, Mendil ve sıvı hali mevcut, Deterjan özelliği
nedeniyle mükemmel temizleme özelliği

Bakır, çinko, pirinç, akrilik
ve Aliminyum’ a zararlı. Görünür kalıntı
bırakmaz.

 Çamaşırlar, kapı kolları, lamba anahtarları, lavabo, W.C musluk ve sifonları, duşların temizliği ve dezenfeksiyonu için 1:10 sulandırılmış standart çamaşır suyu (sodyum hipoklorid ) kullanılmalıdır. 

Zemin, duvar, mobilyalar, mutfak tezgâhları, yemek masaları için hidrojen peroksit (%0,5) kullanılmalıdır. 

 

                                     PANDEMİK CORONAVİRÜS FAALİYET PLANI İLETİŞİM REHBERİ 

İLGİLİ BİRİMLER  

TELEFON NUMARASI  

WEB ADRESİ  

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

0312 585 10 00  

www.saglik.gov.tr 

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


0312 592 44 00 

ankara@saglik.gov.tr

ANKARA HALK SAĞLIĞI BULAŞICI HASTALIK BİRİMİ


0312 592 44 00 

ankara@saglik.gov.tr

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

0312 552 60 00

ankarasehirhastanesi@hs03.kep.tr


English EN Turkish TR