İnsan Kaynaklarımız

İnsan Kaynakları Politikamız

          Özel Aşiyan Eğitim Kurumları bünyesinde görev alacak personel seçimi büyük önem taşımaktadır. Akademik, sosyal ve profesyonel birikime sahip, yaratıcı ve üretken, öğretim sürecinde kendisinin ve öğrencilerinin potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklı, sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, özgün ve örnek olan okulumuzda, seçilecek personelin misyon ve vizyonumuza değer katmasına dikkat edilir.

Başvuru yapan adaylarda aranan özellikler;

Konusunda tam hâkimiyeti olmalı,

Öğretmenlik mesleğini sevmeli,

Öğrencilerin öğrenme çeşitliliklerini göz önünde bulundurarak farklı yaklaşımlar sergileyebilmeli,

Özgüvenli öğrenciler yetiştirme isteğinde olmalı,

Yetenek ve becerileri geliştirme isteğine sahip olmalı,

Öğrencilerin ahlaki gelişimine örnek olmalı,

Okumayı, öğrenmeyi öğrencilerine sevdirmeli,

Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmeli,

Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmelidir.

Yüksek Lisans eğitimi yapmak tercih sebebidir.

          Yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra aranan nitelikleri sağlayan adaylar görüşmeye çağrılır. Görüşme sonunda istenen beceri ve sorumluluklara sahip olduğu düşünülen aday ikinci görüşmeye davet edilerek kendisine bilgi verilir.


English EN Turkish TR