Aşiyanda Bilingual (Çift Dilli) Eğitim

2018-2019 Eğitim öğretim yılı itibariyle Kreş, Anaokulu, ve 1. Sınıflardan başlayıp kademeli olarak çift dilli eğitime geçiyoruz.

3,4,5 yaş gruplarında eğitim;  Artık aynı anda hem İngilizce hem sınıf öğretmeni eşliğinde iki dili kullanarak kazanımlar eş zamanlı sağlanacaktır.

6 ve 7 yaş gruplarında Hayat Bilgisi, matematik, sanat, okuma-yazma becerileri her iki dilde sınıf öğretmeni, yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleri iş birliğiyle geliştirilecektir. Böylelikle öğrencilerimiz yabancı dili doğal bir şekilde öğrenecekler ve kullanabilecekler.

BILINGUAL (ÇİFT DİLLİ) ANAOKULU

‘’Anaokullarına ayrı bir özen’’ temel ilkesiyle hareket eden Aşiyan Anaokullarında yürütülen İngilizce ağırlıklı bilimsel anaokulu programı uygulanmaktadır.

Her sınıfta 1 anaokulu öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni ile Çift Dili Anaokulu Eğitiminin verildiği Aşiyan Anaokullarında İngilizce, çocukların eğitimlerinin ve yaşantılarının bir parçası haline gelmektedir.

Neden Bilingual/Çift Dilli Eğitim?
Çift dilli eğitimin, çocuğun hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Çift dilli, hatta çok dilli olarak büyüyen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğunu göstermektedir. Bu çocukların beyin aktivasyonu, çok daha yüksektir.

0-7 yaş arası, çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha kompleks (gelişmiş) nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir.
Çok dilli büyüyen çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Bu çocuklar, her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilirler, sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Bu, geliştirdikleri bilişsel esneklikten kaynaklanmaktadır.

Küçük yaşta doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Çünkü dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’ henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dillerin aksanlarını daha doğru edinirler.

Bu program çocuğun sosyal gelişimine de katkı sağlar. Yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşımı öğrenirler.

Çok dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının gelişimine katkıda bulunur, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.

0-7 yaş arası çocuklara, 2, 3, 4, hatta 5 dil bile öğretebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası olmadığı gibi, bu dilleri eş oranda geliştirebilirler.

KADEMELİ OLARAK İLKOKULDA DA ÇİFT DİLLİ EĞİTİM

Aşiyan kolejinde öğrencilerimiz alanlarında uzman İngilizce öğretmenleriyle artık İngilizce konuşmak problem olmaktan çıkaracaklar. Öğrencilerimiz evlerinde sizinle İngilizce konuşmaya başladıklarında sizde ne kadar doğru bir karar verdiğinizi göreceksiniz.

Artık 21. Yüzyılın çocuklarını yetiştiriyoruz. Biz bu zamanın dünyasına değil bundan 20 yıl sonraki dünyaya çocuk yetiştiriyoruz. 20 yıl sonra nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz. İngilizce artık bir dünya dili. 20 yıl sonraki dünya ise artık İngilizcenin çok daha geçerli olduğu bir dünya halini alacak.

Çift dilli eğitimle çocuğunuzun geleceğini garanti altına almış olacağınız hatırlatmak isterim.

İngilizce bilen öğrenci tamam ama asıl hedef İngilizce konuşan öğrenci olmalı.

Aşiyan koleji öğretmenleri olarak sizi bunu taahhüt ediyoruz.
 


Yukarı