Hediye Konusunda Kurumsal Bir Duyuru

AŞİYAN Ailesi’nin Değerli Üyeleri;

Bir öğretmenin amaçlarından en önde geleni; yetiştirdiği bireylerin yıllar sonra karşısına iyi ve donanımlı insanlar, daha önemlisi bilinçli yurttaşlar olarak gelmesidir. Şüphesiz eğitim öğretim süresi boyunca öğrencilerden alacağı sevgi, heyecan ve minnettarlık duygusu öğretmen için en önemli armağandır. Hediye vermenin ülkemizin günlük yaşamında yer tutan bir örf olduğu bilinmektedir. Ancak kişiye özel olan ve maddi değeriyle dikkat çeken hediyelerin öğrenci-öğretmen ilişkisi için kesinlikle uygun olmadığı mesleki etik açısından da tahribat yaratacağı inancındayız. Profesyonelliğin gereği olarak kişisel hediyenin öğretmenliğin mesleki normları dahiline girmemesi gereken bir unsur olduğu görüşündeyiz. Özel günlerde öğrencilerden gelecek candan bir kutlama, bir teşekkür veya tek bir çiçek öğretmenlerimiz için her şeyin üzerindedir. Bunlar dışında her türlü hediye nazik bir şekilde geri çevrilecektir. Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını korumak için en büyük titizliği yine öğretmenlerin göstereceğine olan inancımızı koruyor; bir öğretmeni etik açıdan incitecek hediye olayına AŞİYAN’da yer olmadığını ve bunun kurumsal bir uygulama olduğunu vurgulamak istiyorum.

Saygılarımla.

Hülya BORA
Okul Müdürü


Yukarı