Pratik Yabancı Dil Öğretimi

2018-08-02 14:28:53

Pratik Yabancı Dil Öğretimi


 

  • Mevcut sistemin yabancı dil öğretim mantığı, gramere dayalı öğretime dayanmaktadır. Bu durum öğrencilerin konuşma becerisi elde etmelerini engellemektedir. 
  • Aşiyan Koleji “Pratik Yabancı Dil Öğretim Modeli” ile öğrencilerinin Anasınıfı’ndan itibaren yabancı dili gramer ağırlıklı olmayan konuşma, dinleme ve anlama becerilerini kazanmalarını öngörmektedir.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi Anasınıfı’nda 6; 1. sınıfta 9; 2-4. Sınıflarda 11; 5-8. Sınıflarda 8 saat İngilizce dil eğitimi almaktadır.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisinin İngilizce seviyesi Camridge Üniversitesi tarafından yapılan Uluslararası sınavla tespit edilmektedir.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi 4. Sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Çince eğitimi almaktadır.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi Uluslararası ilişkilerde etkin, yetkin, nitelikli, çok dilli insan olma faktörüne göre yetiştirilir.
  • Aşiyan Koleji Öğrencisi AB kapsamında yapılacak projelerde etkin olarak yer alır.