Çift Dilli Eğitim

2019-07-16 07:11:17

Öğrencilerimiz evlerinde sizinle İngilizce konuşmaya başladıklarında siz de ne kadar doğru bir karar verdiğinizi göreceksiniz. 
Artık 21. Yüzyılın çocuklarını yetiştiriyoruz. Biz bu zamanın dünyasına değil bundan 20 yıl sonraki dünyaya çocuk yetiştiriyoruz. 20 yıl sonra nasıl bir dünya hayal ediyorsunuz ? İngilizce artık bir dünya dili. 
Çift dilli eğitimle çocuğunuzun geleceğini garanti altına almış olacağınız hatırlatmak isteriz.
İngilizce bilen öğrenci tamam ama asıl hedef İngilizce konuşan öğrenci olmalı ilkesiyle hareket eden Aşiyan Koleji öğretmenleri bu ilkeyle ve bilinçle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

BILINGUAL (ÇİFT DİLLİ) ANAOKULU

‘’Anaokullarına ayrı bir özen’’ temel ilkesiyle hareket eden Aşiyan Anaokullarında İngilizce ağırlıklı bilimsel anaokulu programı uygulanmaktadır

Her sınıfta 1 anaokulu öğretmeni, 1 İngilizce öğretmeni ile Çift Dili Anaokulu Eğitiminin verildiği Aşiyan Anaokullarında İngilizce, çocukların eğitimlerinin ve yaşantılarının bir parçası haline gelmektedir.

Neden Bilingual/Çift Dilli Eğitim?


Çift dilli eğitimin, çocuğun hem akademik, hem sosyal hem de kişilik gelişimine önemli katkıları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Çift dilli, hatta çok dilli olarak büyüyen çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar, bu çocukların bilişsel gelişimlerinin daha hızlı olduğunu göstermektedir. Bu çocukların beyin aktivasyonu, çok daha yüksektir.

0-7 yaş arası çocukların beyninde pek çok nöron gelişir ve yapılanır. Çift dilli çocuklarda çok daha gelişmiş nöron bağlantılarının oluştuğu görülmüştür. Bu da bilişsel gelişimlerinin daha ileri düzeyde olduğunu gösterir.


Çok dilli büyüyen çocukların, ilerleyen dönemlerde akademik becerilerinin de daha yüksek olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Bu çocuklar, her iki dilin de inceliklerini ve özelliklerini kavrayabilirler, sözel ve yazılı iletişimde rahatlıkla kullanabilirler. Bu, geliştirdikleri bilişsel esneklikten kaynaklanmaktadır.

Küçük yaşta doğru aksanı edinmek daha kolaydır. Çünkü dildeki sesleri çıkarmak için gerekli ‘gırtlak, dil, ağız oluşumu’ henüz çok esnektir. Dolayısıyla bu dillerin aksanlarını daha doğru edinirler.

Bu program çocuğun sosyal gelişimine de katkı sağlar. Yeni dilleri öğrenmeye karşı olumlu tutumlar sergilemeyi, diğer dillere hoşgörülü yaklaşımı öğrenirler.

Çok dillilik, çocuğun bireysel gelişimine de katkı sağlar. Çocukların öz saygılarının gelişimine katkıda bulunur, problem çözmede ve güçlüklerle baş edebilmede daha etkin beceriler geliştirirler.

0-7 yaş arası çocuklara, 2, 3, 4, hatta 5 dil bile öğretebilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası olmadığı gibi, bu dilleri eş oranda geliştirebilirler.