“Aşiyan Koleji, Size En Yakın Kültür Yuvası”

GÜNCEL HABERLER
  • Çift Dilli Eğitimin Çocuklara Etkisi ve Yararları
  • Zeka Soruları
  • Akıl Oyunları
  • Haydi Anlat Oyunu
  • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Büyük Bir Coşku İle Başladı

Aşiyan Koleji'nin sunduğu geniş eğitim öğretim programları

2018-08-02 14:27:40

  • Mevcut sistem öğrencilerin akademik ihtiyaçlarını bütünüyle okul ortamında gerçekleştirmek yerine, eve verilen performans ve proje ödevleri ile öğrencinin maddi ve manevi öğretim yükünü arttırmaktadır.

Pratik Yabancı Dil Öğretimi

2018-08-02 14:28:53

  • Mevcut sistemin yabancı dil öğretim mantığı, gramere dayalı öğretime dayanmaktadır. Bu durum öğrencilerin konuşma becerisi elde etmelerini engellemektedir. 

Açık Ders Uygulama Modeli

2018-08-02 14:29:23

  • Mevcut sistem, öğrencinin bütün eğitim ve öğretim hayatının geçtiği, velilerin emaneti olan öğrencilerin okul ve sınıf ortamlarını gözlemleme ve değerlendirme hakkını anne-babalara vermekten uzaktır.

2T Modeli

2018-08-02 14:29:56

  • Mevcut sistem, öğrencilerin içinde yaşadıkları toplum ve tabiattan kopuk öğrenme ve hayat biçimini öngörüp; öğretim faaliyetlerini okulla sınırlı tutmaktadır.