STEM

STEM


MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya,  ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan, dünyada bir çok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor.


STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. STEM Eğitimi almış bireylerin, iş dünyasına girdiklerinde de bu becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı vermesi bekleniyor. STEM Eğitimi dünyada okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar tüm eğitim sürecini kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olarak kabul ediliyor.

 

STEM Eğitiminin Önemi

21. yüzyılın getirdiği hızlı değişimler ve kompleks problemler, STEM alanlarını önemli kılmaktadır. STEM eğitimi, öğrencilere analitik düşünme, problem çözme ve yaratıcı düşünce gibi temel beceriler kazandırmaktadır.

İnterdiscipliner Yaklaşım

Farklı disiplinleri bir araya getirerek, öğrencilerin konuları bütüncül bir şekilde anlamasını sağlar.

Eğitimci Kadrosu

Alanında uzman, deneyimli öğretmenlerimiz STEM eğitimini etkili bir şekilde yürütmektedir.

STEM eğitimi, insanlığın gelecekteki ihtiyaçlarında başarılı olmak için herkesin seviye atlamasıdır

Öğrenci Katılımı

STEM eğitimi, erken yaşlardan itibaren tüm öğrencilere açıktır.

Güncel ve Geleceğe Yönelik

Programlarımız sürekli olarak güncellenmekte ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmektedir

Kişisel Gelişi

Öğrencilerin takım çalışmasına ve işbirliğine teşvik edilmesi.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?