Karakter Okulu

Karakter Okulu

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre karakter; bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye; bir kimsenin veya bir insan grubunun tutumu; duygulanma ve davranış biçimi; üstün, manevi özellik ve felsefi anlamda da bireyin kendi kendisine egemen olmasını, kendi kendisi ile uyum içinde bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünüdür.

AŞİYAN Koleji’nde uyguladığımız projenin amacı öğrencinin insani yönünü ele almak, onun “iyi” değerlerin ve bu değerlere göre davranmanın ne olduğunu bilmesine yardımcı olarak sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektedir.

 

Saygı

Kendine ve diğerlerine karşı saygılı olmak.

Saygı

Alınan görev ve yükümlülüklerin gereğini yerine getirmek.

Dürüstlük

Her zaman doğruyu söylemek ve adil olmak.

Karakter Eğitimi Konuları

 • Sorumluluk
 • Saygı
 • Arkadaşlık
 • Doğruluk
 • Olumlu Disiplin
 • Cesaret
 • Başarı
 • Güven-Özgüven
 • Liderlik
 • Adalet
 • Vatandaşlık
 • Yaratıcılık
 • Hoşgörü
 • Duyguları Tanıma ve Anlama(Empati)

Bir insanın taşıdığı karakter sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir


Bireyin duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan birisi okuldur. Okullar, Karakter Eğitimi Projesi ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli görevler üstlenmiştir. Bu görevler;

Öğrencilerin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamaları amaçlanır.

Bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma eğitimidir.

Değerler, öğrencinin bilişsel, sosyal ve psikolojik yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.

Öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verilir.

Okulun, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.

Okulun tüm öğretmenleri değerlerin modeli olurlar.

Karakter Eğitimi günlük hayattan ayrı değildir.

Hem ailede hem de toplumda devam eder.


Karakter Eğitimi Projesinin Uygulanmasında Kullanılan Yöntem ve Teknikler;

 • Sınıf Çalışması
 • Etkinlikler
 • Oyunlar
 • Örnek olay


Yapılan etkinliklerde öğrencilerin yazdığı yazılar, çizdiği resimler, konu ile ilgili özlü sözler Karakter Eğitimi Panosunda sergilenir.

 

Empati

Diğer insanların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmak.

Problem Çözme

Öğrenciler, gerçek hayat problemlerini çözmeye yönelik projelerde yer alır.

Çalışkanlık

Hedeflere ulaşmak için sürekli ve düzenli bir şekilde çalışmak.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?