Eğitsel ve Sosyal Kulüpler

FaaliyetlerAşiyan Koleji olarak, öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerini bir bütün olarak ele alıyoruz.Eğitsel ve sosyal kulüplerimiz, öğrencilerimize farklı ilgi alanlarını keşfetme ve yeteneklerini geliştirme imkanı sunmaktadır.


Her öğrenci cevherdir. Herkesin doğuştan eğilimli olduğu bazı yetenekleri vardır. Eğitim kurumlarının görevlerinden biri de öğrencilerde var olan bu özel yetenekleri ortaya çıkaracak katılım esaslı sosyal ve eğitsel aktiviteler yapmaktır. Aşiyan’da bu anlayış doğrultusunda, rehberlik uzmanı desteğiyle eğitsel, sosyal aktiviteler ve kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Gerektiğinde bu aktivitelere aileler de dahil edilebilmektedir. Aileler “Birlikte Öğrenelim Seminerleri” ile bu sürece katkı sağlamaktadır.

52 adet birbirinden harika öğrenci kulübü.

Kulüplerimiz

Puzzle Kulübü

Puzzle yapmaya ilgi duyan öğrencilerin; streslerini atabileceği, rahatlatıcı, günlük hayatın streslerinden uzaklaşma fırsatı veren bir kulüptür. Sabırlı olmayı desteklerken belli bir işe uzun süre odaklanmamızı sağlayarak dikkat süresini uzatan, etkinlik odaklı bir kulüptür.

Eğelenceli Bilim Kulubü

Eğlenceli Bilim Kulübü, öğrencinin çevresinde olup bitenlere karşı farkındalık kazanmasını amaçlar. Süreç boyunca yapılacaklar: mevsimlerin oluşumu, kalbimizin bilmecesi, suyun gizemli yolculuğu ve daha birçok aktivite. Öğrencilerimize soru sorma ve araştırma fırsatı sunuyoruz. Onların araştırma, sorgulama, bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. En önemlisi de tüm bunları eğlenerek yapmalarını, bilimsel çalışmaları sevmelerini sağlıyoruz. Tutacakları gözlem defteriyle yaşadıkları çevreyle ilgili farkındalıklarının artmasını önemsiyoruz. Her hafta, her programın sonunda da öğrenciler; evlerine en az bir deney sonucu ya da kullandıkları bir deney malzemesi ile gidiyorlar.

Tiyatro Kulübü

Öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, öğrencilerin yaratıcılıklarını artırmak ve sanat alanında üreticiliği artırmak amaçlanır. Öğrenciler, bu kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedirler. Tiyatro Kulübü, öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar. Öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanır. Bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırır. Bununla birlikte Tiyatro Kulübü; önemli günlerde, millî bayramlarda günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenler. Öğrenciler bu oyunlarda rol alır.

Eğitsel Oyunlar Kulübü

Kulübümüzde; öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerine uygun ve onların mantıklarını çalıştırabilen, harekete geçiren, grup çalışmalarında birlikteliği aşılayan oyunlarımız yer almaktadır. Amacımız eski oyunları günümüze de taşıyabilmektir. Yıl boyunca, öğrencilerimizin oyunlar üretmelerine ve sınıf ortamında ya da bahçe ortamında bunları bizlerle paylaşmalarına olanak sağlıyoruz.

Geri Dönüşüm Kulübü

Geri dönüşümün önemini anlamak, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek, geri dönüşümün okulumuzda uygulanması için projeler hazırlamak, öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve atık malzemeler kullanarak ortaya ürün çıkarmak temel amaçlarımızdır.

Origami Kulübü

Origami, çocuklar için öncelikli olarak bir oyundur. Bu kulüpte öğrencilerin eğlenmelerinin yanı sıra öğrenmelerini de amaçlıyoruz. Origami aracılığıyla öğrencinin; estetik duygusunun gelişimini, ürünün ortaya çıkması için sabırlı olması gerektiği bilincine varmasını, kurallara uymasını, sıralı işlem yapması gerektiğini fark etmesini, el‐göz koordinasyonunun gelişimini, geometri ve üç boyutlu düşünme yeteneğinin gelişimini, görsel ve düşünsel açıdan gelişimini, mekânsal ve matematiksel ilişkiler hakkında deneyim kazanmasını, farklı yönlerden bakabilme yetisinin gelişimini hedefliyoruz.

Takı Tasarım Kulübü

Takı Tasarım Kulübü; öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak
üretim zevkine varmalarına olanak sağlamayı, öğrencilerimizin el becerilerini geliştirerek estetik bakış açısı kazanmalarına yardımcı olan çalışmalar yaptırmayı, öğrencilerimizin kendi tasarladıkları takıları gerçeğe dönüştürerek üretim yapabilmelerini ve ürettiklerini kullanabilmelerini amaçlayan beceriye dayalı kulüptür.

Yaratıcı Yazarlık, Basın ve Yayın Kulübü

Öğrencilerin tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan
çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazanacakları bir kulüptür. Bu kulüpte “özgün çalışmalar ortaya çıkarmak” amaçlanır.

Eko Okul ve Sürdürülebilir Yaşam Kulübü

Bu kulüp çalışması ile her öğrenci bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir. Öğrenci, grup çalışmasına alışır ve katılımcı bir yapı oluşturur. Öğrencilerin; sorunları tanıma, çözüm üretme, tartışma, inisiyatif kullanma, karar verme, plan yapma gibi becerileri gelişir. Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir. Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Sağlıklı Yaşam Kulübü

Öğrencilerimize sağlıklı yaşamın temel kriterlerini anlatarak çağımızın hastalıkları konusunda eğitmeyi ve bilgilendirmeyi amaçlayan kulüptür.  Öğrenciler, sağlıklı yaşamın temel kuralları hakkında bilgilendirmeler yaparak sosyal sorumluluk projelerinde yer alırlar.

Storytelling Kulübü

Storytelling Kulübü’nün amacı: öğrencinin yaratıcılığını artırmak, daha önce hiç tanık olmadığı şeyleri hayal etmesini ve empati kurmasını sağlamaktır. Storytelling ile çocuklar, uçsuz bucaksız bir dünyaya erişme olanağı bulup hayal kurmalarına engel olan bütün pürüzleri ortadan kaldırırlar.

Dünya Çocuk Oyunları Kulübü

“Çocuk” dediniz mi akla oyun gelir, değil mi? Oyun oynamayı hangi çocuk sevmez ki? Her ne kadar şu anki çocuklar eski oyunlar hakkında pek fikir sahibi olmasa da eski oyunların kültürel ve fiziksel gelişimimize katkısı büyüktür. Türkülü, tekerlemeli, bilmeceli ya da danslı olan bazı oyunlarımız şunlardır: bezirganbaşı, yağ satarım bal satarım, köşe kapmaca, yakan top, uzun eşek ve istop.

Dünyadaki oyunlardan bazıları da şu şekildedir: Japonya-Büyük Fener, Meksika-Fasulyeleri Yakala, Brezilya- Horozların Dövüşü, İngiltere-Zıplamak Serbest, Küba-Ortayı Bul, Endonezya-Lastik Atlama, Fransa-Değiş tokuş vs. Yıl içerisinde dünya oyunları “İngilizceyi” kullanarak oynatılır.

Kodu Game Lab Kulübü

KODU Game Lab, oyun tasarlamayı ve programlamayı kolay hale getiren bir programlama dilidir. Öğrencilerimiz, üç boyutlu bir ortamda kendi hayal güçleri kadar renkli oyun senaryoları kurgulayabileceklerdir. Bu senaryoların kontrolünü “programlama bilgisi” kullanarak sağlayabileceklerdir. Microsoft tarafından geliştirilen “KODU Game Lab” ile algoritma yapısı ve temel programlama bilgisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Yapılan çalışmaların ardından öğrencilerin takım halinde KODU Cup’ a katılımı sağlanacaktır. Yarışmacılar, oluşturdukları oyunları jüri karşısında tanıtacaklardır. Her bir yaş kategorisinden ilk üçe kalanlara kupa ödülü verilecektir. Her bir yaş kategorisinin birincileri “KODU Kupası” almaya hak kazanacaklardır.

Junıor Maker (Kendin Yap) Kulübü

Elektronik devrelerin temellerini öğrenmeyi amaç edinen kulüpte öğrenciler, robot setlerinin kurulumunu ve kullanımını adım adım gerçekleştirir. Kodlama becerileri fiziksel ürünlerde işlerlik kazanır. Sorunlara yaratıcı fikirler getirilip çözümleri yolunda ortaya ürünler konulmaya çalışılır.

Karikatür Kulübü

Karikatüre ilgi duyan öğrencilerin; sanatsal üretim yoluyla, yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmayı ve mizah duygularını geliştirerek daha hoşgörülü, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı hedefleyen bir kulüptür.

Okul içinde yayımlanacak duvar gazeteleri ve basılı dergiler çıkarılır, sergiler düzenlenir. Okul dışı geziler düzenlenir ve sergiler gezilir.

Orf- Ritm Kulübü

Orff eğitimi; söz, müzik ve dansın bir arda kullanıldığı bir sistemdir. Öğrencilerin keşfederek öğrenmelerini; kendilerini dil, müzik, dans ile ifade etmelerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi amaçlar.

Voleybol Kulübü

Puzzle yapmaya ilgi duyan öğrencilerin; streslerini atabileceği, rahatlatıcı, günlük hayatın streslerinden uzaklaşma fırsatı veren bir kulüptür. Sabırlı olmayı desteklerken belli bir işe uzun süre odaklanmamızı sağlayarak dikkat süresini uzatan, etkinlik odaklı bir kulüptür.

Futsal Kulübü

Puzzle yapmaya ilgi duyan öğrencilerin; streslerini atabileceği, rahatlatıcı, günlük hayatın streslerinden uzaklaşma fırsatı veren bir kulüptür. Sabırlı olmayı desteklerken belli bir işe uzun süre odaklanmamızı sağlayarak dikkat süresini uzatan, etkinlik odaklı bir kulüptür.

Basketbol Kulübü

Puzzle yapmaya ilgi duyan öğrencilerin; streslerini atabileceği, rahatlatıcı, günlük hayatın streslerinden uzaklaşma fırsatı veren bir kulüptür. Sabırlı olmayı desteklerken belli bir işe uzun süre odaklanmamızı sağlayarak dikkat süresini uzatan, etkinlik odaklı bir kulüptür.

Oryantring Kulübü

Oryantiring, eğlenceli bir açık hava etkinliğidir. Çocuklar, doğayla iç içe olarak takım ruhuyla hareket etmeyi öğrenirler. Aynı zamanda karar verme, harita okuma ve yön bulma gibi gerçek hayatta kullanabilecekleri yararlı bilgi ve becerileri öğrenirler. Oryantirig, hem beden hem de zihin için sağlıklı bir spordur.

Masa Tenisi Kulübü

Kulübün amacı: masa tenisi sporunu öğrencilerimize tanıtıp sevdirmek, oyun kurallarıyla temel vuruş tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır. Öğrencilerimizin; kendine güven, takım ruhu, sorumluluk bilinci, motorik gelişimi gibi bedensel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar.

Modern Dans Kulübü

Dansa ilgisi olan, dansı seven, dans çeşitlerini öğrenmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir kulüptür. Dans kulübü; öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmeyi, müzik eşliğinde ritim duygularını ve koordinasyonlarını geliştirmeyi amaçlar. Vücudun esnekliğini ve direncini artırarak daha sağlıklı bir yaşamı destekler. Ritim duygusunun geliştirilmesi ile birlikte temel becerilerin kazanılmasını sağlar. Aerobik kapasiteyi güçlendirerek vücudun daha dinamik ve enerjik olmasına katkı sağlayabilmeyi amaçlar. Yıl içinde belirledikleri bir dans çeşidini sene sonundaki etkinliklerde sergilerler.

Yaratıcı Drama Kulübü

Kulübün amacı; yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerilerini kazandırmaktır. Anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretir. Kazandıkları tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlar. Drama kulübünün amaçları arasında “seyirlik bir gösteri hazırlamak” olmamasına karşın, ekipçe çalışılmak istenen bir oyun/oratoryo benzeri sahne gösterisi olursa bunun çalışması yıl sonu etkinlikleri kapsamında yapılır.

Satranç Kulübü

Satrancın sanatsal yanı ön plana çıkarılarak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesi sağlanır. Öğrencinin; sanat ve sanatçıya saygı duymasını sağlar, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olur. Girecekleri toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlar

Ortaokul Kulüpler Listesi

Tiyatro Kulübü

Öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, öğrencilerin yaratıcılıklarını artırmak ve sanat alanında üreticiliği artırmak amaçlanır. Öğrenciler, bu kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedirler. Tiyatro Kulübü, öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar. Öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanır. Bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırır. Bununla birlikte Tiyatro Kulübü; önemli günlerde, millî bayramlarda günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenler. Öğrenciler bu oyunlarda rol alır.

Yaratıcı Yazma Kulübü

Öğrencilerin tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan
çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazanacakları bir kulüptür. Bu kulüpte “özgün çalışmalar ortaya çıkarmak” amaçlanır.

Bu kulüp sayesinde öğrenciler, dönem boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak öz güvenlerini geliştireceklerdir.

Yayın ve İletişim Kulübü

Öğrencilere; Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerilerini geliştirecek ortamlar hazırlayan bir kulüptür. Öğrencilerin kendilerini ifade etme, özgür düşünme, eleştirel düşünme ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek; öğrencilerin ufuklarını genişletmek ve onlara farklı bakış açıları kazandırmak kulübün temel amaçlarıdır. Öğrenciler, çıkarılan okul dergisinde aktif olarak görev alırlar.

Çocuklar İçin Felsefe

Felsefe yapma etkinliğini tanımlayan “eleştirel ve yaratıcı düşünebilme” yetisinin geliştirilmesi amaçlanır. Bunun için öğrenciler, belli bir şey üzerine ya da düşünme etkinliğinin “kendisi” üzerine düşünürler. Öğrencilerimizin özgün düşünceler üretebilecekleri, bu düşüncelerini açık ve özgür bir dille ifade edilebilecekleri, sıcak bir ortam yaratılır.

English Drama Kulübü

English Drama Kulübü ortaokul öğrencilerine açıktır. Öğrencilerin, İngilizcelerini sanatla birleştirerek ortaya koymalarına olanak sağlanır. Öğrencilerimizin beden dillerini etkili kullanarak kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkmasını sağlamak kulübün temel amaçlarıdır. Öğrencilerimizin; müzikal iletişim, nüans, farkındalık gibi becerileri gelişir. Öğrencilerimiz, İnged Drama Festivali’ne katılarak okulumuzu temsil ederler.

Jmun Kulübü

Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergilerler. Dünya sorunlarına öğrenci farkındalığını artırmak, hedef dilin sınıf ortamı dışına çıkarılarak gerçek yaşam bağlantısını kurmak; kulübün temel amaçlarındandır. JMUN Kulübü öğrencileri tarafından düzenlenen “JMUN Konferansı” planlanır ve hayata geçirilir. Okulumuzda ve farklı okullarda düzenlenen JMUN Konferanslarına öğrencilerin katılımı sağlanır.

Atatürkçü Düşünce ve Tarih Kulübü

Atatürkçü Düşünce ve Tarih Kulübü olarak, öğrencilerimizde bilimsel tarih anlayışının oluşabilmesini sağlamak amacıyla inceleme, araştırma ve röportajlar yapmaktayız. En önemli çalışma ve araştırmalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yakından ve her yönüyle tanımaya, anlamaya ve herkese anlatmaya dönük çalışmalardır. Her kulüp toplantısında Atatürk’ün farklı bir yönü ile ilgili yapılan araştırmaları paylaşıyor ve tartışıyoruz.

Destination İmagination Kulübü

Destination Imagination; öğrencilerin günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri kolaydan zora, basitten karmaşığa her türlü problemin çözümünde yaratıcılıklarını kullanmayı ve yaratıcı düşünceyi bir yaşam tarzı olarak benimsetmeyi hedefleyen, uluslararası alanda yaygın bir organizasyondur.

Kulüp öğrencileri; hayal gücünü kullanma, takım çalışmasında etkin görev alma, yaratıcı ve anlık çözümler geliştirme ve eğlenerek öğrenme becerileri kazanırlar. Belirledikleri bir soruna çözüm getiren takımlar, çözümlerini mart ayında gerçekleşen Türkiye Turnuvası’nda sergilerler. Başarılı olan takımlar Amerika’daki Dünya Finallerine katılmaya hak kazanırlar.

CSI Education Kulübü

CSI EDUCATION’ın çıkış noktası “STEM” eğitimleridir. Etkinlik aracılığı ile öğrencilerimizde kazandırmayı ve geliştirmeyi hedeflediğimiz temel beceriler: problemi anlama ve çözme, odaklanma, analitik düşünme, grup çalışması, kriz yönetimi, disiplinler arası bağ kurmadır.

Bilim ve Keşif Kulübü

Öğrencilerin bilimsel araştırmalara ilgisini çekmek, çevreye duyarlı davranışların oluşmasında katkıda bulunmak, öğrencileri doğanın korunması hakkında bilinçlendirmek, laboratuvarda yapılan deneylerle bilgi ve becerilerini pekiştirmek kulübün temel amaçlarıdır.

Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkıda bulunmak, bilimsel deney yapabilme becerilerinin alt yapısını oluşturmak ve proje hazırlamayı öğretmek kulübün temel amaçlarıdır. Etkinlikleri: TÜBİTAK tarafından her yıl ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “Araştırma Projeleri Yarışması”na proje hazırlamak.

Aşiyan Mucitler Kulübü

Akıl oyunları aracılığı ile zekâlarını kullanmanın hayatlarına katacağı kolaylıkları öğretmek, hızlı ve doğru karar almayı öğretmek temel hedefler arasındadır.

Öğrencilerimiz, günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemleri doğru anlayıp çözebilme becerileri kazanırlar. Problemlere; istemli, dikkatli ve sorumlu bir şekilde yaklaşmayı öğrenirler.

Zekâ Oyunları – Beyin Jimnastiği Kulübü

Öğrencilerimiz, matematiğin sadece ders ile sınırlı olmadığını görürler. Caribou Matematik, Beyin Olimpiyatları ve Kanguru Matematik Yarışmaları gibi önemli turnuvalarda okulumuzu temsil ederler.

Web Tasarım Kulübü

Web Tasarım Kulübü, öğrencilerimizin temel web tasarım becerilerini kazanarak web sitesi yapabilecek düzeye erişmelerini amaçlar. Resimler üzerinde işlem yapma ve resim düzenlemeyi kavrarlar. HTML, Dreamweaver, Fireworks programlarını kullanmayı öğrenirler. Uluslararası yarışmalarda okulumuzu temsil ederler.

Maker (Kendin Yap) Kulübü

Maker Kulübü ile öğrenciler, elektronik devrelerin temellerini öğrenirler. Robot setlerinin kurulumunun ve kullanımının adım adım gerçekleştirilmesinde aktif olarak görev alırlar.

Kodlama becerilerinin fiziksel ürünlerde işlerlik kazanması, sorunlara yaratıcı fikirler getirilip çözümleri yolunda ortaya ürünler konulması temel amaçlar arasındadır.

Atık Malzeme –Sanat Kulübü

Geri dönüşümün önemini anlamak, geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmek, geri dönüşümün okulumuzda uygulanması için projeler hazırlamak, öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve atık malzemeler kullanarak ortaya ürün çıkarmak kulübün temel amaçlarıdır.
*Okul dışındaki çeşitli etkinliklere, yarışmalara projeler üretip katılarak sanata daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Moda Tasarımı Kulübü

Performans sergileyen bir kulüptür. Farklı türdeki malzemeleri bir araya getirerek ilginç görsel tasarımlar yapılır. Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri çalışmalar yaratmaları hedeflenir. Yaratıcılığın soyuttan somuta taşındığı, keyifli, üretken tasarımlar ortaya çıkarmak temel hedeflerdir.

Eğlenceli Orkestra Kulübü

Düzenli, verimli grup çalışması ve orkestra kuralları çerçevesinde; öğrencilerin müziksel seviyelerini artırarak uyum içinde müzik icra etmelerini hedefleyen kulüptür.

Öğrencilerin yaratıcılarını geliştirerek ürün ortaya çıkarmalarını ve başarabildiklerini görmelerini sağlamak hedeflenir.  Ayrıca, öğrencilerin müzik ve ritim duyguları gelişir.

Okul içi ve dışında yapılacak etkinlik, tören, festival, yarışma ve yıl sonu gösterilerinde performans sergilenir.

Perküsyon Kulübü

Öğrencinin, güncel hayatta kullanılan nesneyi müzik hayatına aktarması sağlanarak yaratıcılığı geliştirilir. Takım çalışması ve iş birliği yapmak, hareket verim uyumunu grup dinamiği içerisinde gerçekleştirmek hedeflenir. Öğrenci, duyduğu ve uyguladığı ritimden renkler oluşturur.

 

Futbol Kulübü

Futbol oyun kurallarını, hazırlayıcı oyunları, teknik geliştirici antrenmanları içerir. Öğrencinin kendine güvenini sağlar ve takım ruhunu geliştirir. Toplumsal ahlaki değerleri benimseyen, saygılı, sorumluluk sahibi, çalışkan, güvenilir bir kişilik oluşturarak futbola özgü beceri ve yeteneklerini geliştirir. Topluma ve ailesine faydalı bir birey yetiştirmeye katkıda bulunur. Kulübün temel amaçları: sosyalleşmek, takım ruhunu geliştirmek, paylaşma kültürünü benimsemek ve uygulamak; bedensel, fizyolojik ve ruhsal sağlığın gelişimini sağlamak, hayat boyu spor alışkanlığı kazandırmak, kötü beslenme ve obezite ile mücadele etmek, aile iş birliği ile her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporu ve futbolu amaç edinerek mesleki bir hedef ve ideal oluşturmaktır.

Oryantring Kulübü

Oryantiring, eğlenceli bir açık hava etkinliğidir. Çocuklar, doğayla iç içe olarak takım ruhuyla hareket etmeyi öğrenirler. Aynı zamanda karar verme, harita okuma ve yön bulma gibi gerçek hayatta kullanabilecekleri yararlı bilgi ve becerileri öğrenirler. Oryantirig, hem beden hem de zihin için sağlıklı bir spordur.

Masa Tenisi Kulübü

Kulübün amacı: masa tenisi sporunu öğrencilerimize tanıtıp sevdirmek, oyun kurallarıyla temel vuruş tekniklerini öğretmek ve uygulatmaktır.   Öğrencilerimizin; kendine güven, takım ruhu, sorumluluk bilinci, motorik gelişimi gibi bedensel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar.

Halk Oyunları Kulübü

Geçmişten günümüze gelen halk kültürümüzü, yöresel müzik ve kıyafetlerimizle yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak kulübün temel amacıdır. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde belirli törenlerde görev alarak ürünlerini sergiler.

 

Spor ve Dans Kulübü

Dansa ilgisi olan, dansı seven, dans çeşitlerini öğrenmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir kulüptür. Yıl içinde belirledikleri bir dans çeşidini sene sonundaki etkinliklerde sergilerler.

Basketbol Kulübü

Okul basketbol takımı öğrencileri, dönüşümsüz kulüp kategorisinde çalışmalarını sürdürür. Basketbol kulübünün amacı, teknik-taktik çalışmalarla öğrencilerin yetenek ve düzeylerini geliştirmektir. Kendine güvenen, kendini doğru ifade edebilen, fiziksel olarak sağlıklı ve sosyal yönü güçlü; yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen başarılı birer birey hâline gelmeleri amaçlanır

Yaratıcı Drama Kulübü

Kulübün amacı; yaratıcılık, eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerilerini kazandırmaktır. Anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretir. Kazandıkları tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlar. Drama kulübünün amaçları arasında “seyirlik bir gösteri hazırlamak” olmamasına karşın, ekipçe çalışılmak istenen bir oyun/oratoryo benzeri sahne gösterisi olursa bunun çalışması yıl sonu etkinlikleri kapsamında yapılır.

Voleybol Kulübü

Okul takımına sporcu seçen bir kulüptür. Voleybol oyun kurallarını, hazırlayıcı oyunları, teknikleri geliştirici antrenmanları içerir. Öğrencinin kendine güvenini, takım ruhunu ve paylaşımı, profesyonel bakış açısıyla yönlendirmeyi hedefler.

Satranç Kulübü

Okul takımına sporcu yetiştirir. Satrancın sanatsal yanı ön plana çıkarılarak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesi sağlanır. Öğrencinin; sanat ve sanatçıya saygı duymasını sağlar, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olur. Girecekleri toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlar. Öğrenciler okullar arası turnuvalarda okulumuzu temsil ederler.

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya – ANKARA

2024  © Copyright CEYAF

Sohbete Başla !
Aşiyan kolejini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size nasıl yardımcı olabiliriz ?